Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP)

Prematuritetsretinopati (ROP) är en näthinnesjukdom som kan utvecklas hos för tidigt födda barn och innebär att näthinnans blodkärl växer fel. Det kan leda till svår synskada eller blindhet om det inte behandlas i tid. I Sverige behöver ca 40-50 patienter vård för svår ROP varje år.

Skånes universitetssjukhus är ett av tre sjukhus som fått uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP).

Skånes universitetssjukhus (Sus) har lång erfarenhet av att undersöka, diagnosticera och behandla patienter med svår och behandlingskrävande ROP. Det finns en väl utvecklad metod, där avancerad kamerateknik gör det möjligt att behandla mindre områden av näthinnan med laser, som sedan kompletteras med kortisonbehandling efter operationen.

Sus har också alla de kompetenser som krävs för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Det finns ett nära samarbete mellan ögonverksamheten i Lund, neonatalavdelningen och barnanestesi, som gör att förtidigt födda barn med risk för att utveckla ROP kan fångas upp i tid och snabbt få rätt behandling. Särskilt viktigt är det för de minsta och svårast sjuka barnen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.