Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM) i Lund

Syntolkning: Bilden är ett kollage från filmer om forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin.
Flera av Skånes universitetssjukhus forskare är knutna till Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM) i Lund, ett forskningscentrum som har fokus på sjukdomar inom bland annat det endokrina systemet, hjärt-kärlsystemet och andningsvägarna. 

Fakta om WCMM

  • WCMM  i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.  
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.

Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning på Lunds universitets webbplats (lu.se)

Under 2022, med start vecka 16, presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.