Fler patienter kommer att få akut sjukhusvård i hemmet

Ett projekt för att kunna ge patienter akut sjukhusvård i hemmet startade på Skånes universitetssjukhus i Malmö i juni 2021. Sedan dess har drygt 200 patienter tagit del av vårdformen. Nu är verksamheten på väg att fördubbla antalet personer som kan vårdas samtidigt. 

– Akut sjukhusvård i hemmet innebär en vård som är helt likställd med den vård som du kan få på en sluten vårdavdelning. Skillnaden är att du får sova i din egen säng, äta din egen mat och vara i en miljö där du känner dig trygg, säger Kevin Bronton, ST-läkare inom internmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Verksamheten växer 

På Skånes universitetssjukhus i Malmö kan personer som är i behov av akut sjukhusvård i stället få vård i hemmet som alternativ till att vara inlagda på en avdelning. Ett mobilt sjukhusteam finns tillgängligt dygnet runt och tanken är att flytta vården närmare patienten och att frigöra platser på sjukhuset. 

Just nu rekryterar det mobila sjukhusteamet fler sjuksköterskor. Idag har teamet kapacitet för att vårda sju patienter samtidigt. 
– Vi är nästan i hamn med rekryteringen. Det betyder att vi kan öka vår kapacitet och vårda 14 patienter i hemmet samtidigt. Slutmålet med projektet är att vi ska ha 21 platser men vi utökar stegvis efterhand. Vi är ett läroexempel och målet är att i framtiden bygga liknande verksamheter i hela Skåne, säger Henrik Elg, enhetschef för Akut och internmedicin mobilt team Malmö. 

Uppskattas av både personal och patienter 

Syftet med projektet är att testa om de goda erfarenheter som finns av arbetssättet internationellt även fungerar inom den svenska hälso- och sjukvården. Runt 200 patienter har hittills tagit del av vårdformen och medianvårdtiden per patient för vård i det egna hemmet är fyra dagar.

– Min erfarenhet av den här vårdformen är att den involverar och ser patienten på ett helt annat sätt jämfört med den vanliga sjukhusvården. Den är mer personcentrerad och uppskattas både av personal och patienter. Patienterna tycker det är jätteskönt att få vara hemma. Tryggheten ligger i att vi har god kommunikation sinsemellan. Jag ser ljust på framtiden för det här projektet, säger Josefin Lind, sjuksköterska i det mobila sjukhusteamet och på medicinavdelning 4 på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Tar värden på egen hand 

Det mobila sjukhusteamet besöker dagligen de patienter som får akut sjukhusvård i hemmet. Teamet kan ge läkemedel, genomföra undersökningar, ta blodprover, göra bedömningar eller utföra andra åtgärder. Det är inte alla patienter som blir aktuella för den här vårdformen. Patienten måste orka att göra vissa saker själv i hemmet och ta vissa värden på egen hand, såsom blodtryck, temperatur och puls. 

En av de första patienterna som fick akut sjukhusvård i hemmet var Ingegerd. Hon hade andningssvårigheter och var ganska illa däran. 
– När jag kontaktade sjukvården bad de mig att komma in akut. Jag är den typen av person som väntar in i det längsta innan man kommer i väg och får vård. Väl på avdelningen klarade jag mig bra själv, och då fick jag det här erbjudandet om akut sjukhusvård i hemmet. Det tackade jag ja till, säger Ingegerd och fortsätter: 

– De visade hur jag skulle ta mina värden och det tog ett tag innan jag fick koll på hur jag skulle göra. Men sedan var det inga problem. Jag fick sedan akut sjukhusvård i hemmet i tio dagar och det funkade hur bra som helst för mig. Jag är en självständig individ som vill klara mig själv. Jag blir rörd när jag tänker på hur noggranna och omhändertagande teamet var. Jag är tacksam att jag fick vårdas i mitt eget hem. Det stärkte mitt självförtroende. 

Fakta: Akut sjukhusvård i hemmet

  • Akut sjukhusvård i hemmet är ett pilotprojekt som pågår under två år och som utvärderas löpande. 
  • Pilotprojektet görs i samverkan med Malmö stad och primärvården. 
  • Fram till den 28 februari i år hade 1 368 vårdplatsdagar frigjorts av det mobila sjukhusteamet. 
  • Hur många som arbetar i det mobila sjukhusteamet varierar. Teamet består av läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor.