Många frågetecken kvar att besvara kring postcovid

Per Åkesson, medicinskt ansvarig läkare på postcovid-mottagningen, och Malin Inghammar är sektionschef inom infektionsvården.
Trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning. Det är några av de typiska symtomen som kan dröja sig kvar efter en covidinfektion – och vanliga besvär hos de patienter som behandlas på Skånes universitetssjukhus mottagning för postcovid.

– De allra flesta blir bättre över tid, säger infektionsläkaren Per Åkesson.

Några månader efter att Sverige fått sitt första dödsfall av covid-19 registrerat i mars 2020 började de första remisserna trilla in till infektionsvården på Skånes universitetssjukhus. Personer med långdragna besvär av exempelvis feber, hjärtklappning och huvudvärk hade vänt sig till sina vårdcentraler, där man inte riktigt visste vad besvären berodde på eller hur de skulle behandlas. Därför skickade man patienterna vidare för utredning inom specialistvården.

– Det var inte helt lätt att direkt förstå vad dessa människor hade drabbats av, eftersom man inte testade brett för covid-19 under den första vågen av pandemin. Det var mycket som var okänt i början, säger Malin Inghammar, sektionschef inom infektionsvården på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, och den som tog initiativ till en särskild mottagning för patienter med postcovid.

Vitt skilda patientgrupper

Mottagningen öppnade i mars 2021 och har sedan dess utrett två olika patientgrupper. Den ena gruppen består av covidpatienter som varit inlagda på sjukhus och haft stort syrgasbehov under vårdtiden, inklusive intensivvårdade. Sjukvården gör en obligatorisk uppföljning av dessa patienter som bland annat innebär andningstest, gångtest och en intervju.

Den andra gruppen som kommer till mottagningen består av patienter som fått en mildare covidinfektion men som inte blir fria från besvären.

– Medelåldern bland dessa är 45 år och 80 till 85 procent är kvinnor. Vanliga besvär är stor trötthet, hög vilopuls och andningssvårigheter. Det som skiljer postcovid från andra postvirala syndrom är framför allt nedsatt lukt- och smaksinne, säger Per Åkesson som är medicinskt ansvarig läkare och om i skrivande stund har träffat över hundra patienter med postcovid.

Behandlingen av patienterna med postcovid går framför allt ut på att stötta patienterna i att hitta balans mellan aktivitet och vila. Många erbjuds också fysioterapeutisk träning och i de allra svåraste fallen kan läkemedel vara aktuellt. Det sker dock inom ramarna för andra verksamheter inom sjukvården, liksom träning av lukt- och smaksinne.

Forskning följer läkeprocessen

Tanken med mottagningen är att samla de två patientgrupperna under ett och samma tak för att kunna följa dem på ett så effektivt sätt som möjligt. Man startade den också för att lära sig mer om sjukdomen, bland annat genom att satsa på forskning. Ett pågående forskningsprojekt syftar bland annat till att ta reda på hur länge besvären finns kvar hos den som är drabbad av postcovid.

Studien inkluderar än så länge knappt 50 patienter, men forskarna planerar att inkludera många fler. Planen är att patienterna ska följas upp var sjätte månad och då bland annat genomföra kognitiva tester och lämna blodprov. Forskarna räknar med att kunna inkludera fler patienter efter hand.

– Det vi har kunnat se hittills är att nästan alla patienter blir bättre över tid. Trenden verkar vara att 90 till 95 procent mår bättre, men det går i dagsläget inte att säga något om hur lång tid det tar. Det behöver forskningen få visa, säger Per Åkesson.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Vetenskap & hälsa