Forskningen på Sus

Både med nationella och internationella mått mätt håller Skånes universitetssjukhus (Sus) forskning hög klass. Skånes universitetssjukhus är en tung aktör inom medicinsk forskning i Region Skåne och södra Sverige. Det finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan mellan sjukvården på Sus och forskningspartners av olika slag. Det gäller både forskning i samarbete med grundforskare, vårdforskning och gränsöverskridande projekt med andra ämnesområden.

Nationella strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på sju strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Fem av dessa områden koordineras av forskare vid Medicinska fakulteten i Lund:

Befolkningsstudier

I Sverige har vi goda förutsättningar för att genomföra stora befolkningsstudier, tack vare systemet med personnummer i kombination med Sveriges många register (födelseregistret, patientregistret, öppenvårdsregistret, dödsorsaksregistret, tandvårdsregistret, förskrivningsregistret, cancerregistret, medicinska kvalitetsregister med flera). Dessa underlättar för uppföljning av studiedeltagare. På Skånes universitetssjukhus medverkar vi i flera stora befolkningsstudier.

 • BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt. Namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.
 •  GÅS - Gott åldrande i Skåne är en studie som söker mer kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. Detta ställer också krav på att vi förstår vilka faktorer som påverkar hälsan hos äldre.

Forskningsmiljöer

Tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet satsar Skånes universitetssjukhus på att ge bästa möjliga förutsättningar för forskning och utbildning.

Vi har toppmoderna utbildningslokaler, bibliotek, forskningslaboratorier och patientmottagningar i kombination med generösa ytor, café och restauranger i både Malmö och Lund:

Clinical Research Centre (CRC)(Malmö)

Biomedicinsk centrum (BMC)(Lund)

Health science center (Lund)

Medicon Village (Lund)

Här arbetar forskare, studenter och vårdpersonal sida vid sida. Frågeställningar och erfarenheter från möten med patienter förs in till laboratoriet. Forskningsresultat förs sedan tillbaka till våra patienter i form av nya förbättrade metoder för diagnostik och behandling, nya läkemedel och ny teknik.

EU-projekt

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne bedriver och är involverade i åtskilliga internationella forskningsprojekt. Det är en naturlig och viktig del av den kliniska medicinska forskningen. En av de större finansiärerna i Europa är EU. Skånes universitetssjukhus är delaktigt i ett trettiotal EU-projekt.

Några pågående EU-projekt där vi är involverade:

Forskning inom barn- och ungdomskirurgi

Inom barn- och ungdomskirurgin i Lund bedrivs forskningen nära familjer och patienter. Våra forskningsprojekt görs både inom verksamheten i Lund samt i nationella- och internationella grupper tillsammans med barnkirurgiska mottagningar i Sverige, Norden och Europa.

Forskningsprojekten sker ofta i samarbete med universitet och högskolor, så som Lunds universitet, Lunds tekniska högskola (LTH) och Malmö universitet.

Forskning kring medfödda missbildningar

Vi forskar för att förstå vilka operationsmetoder och behandlingar som hjälper barn och ungdomar med medfödda missbildningar bäst. Forskningen rör både barnens kroppsliga funktion och livskvalitet, men även teknisk utveckling för diagnostik och operation.

Forskning kring medfödda missbildningar som bedrivs just nu:

 • Anorektala missbildningar och analatresi (ändtarmsöppning är felplacerad eller saknas)
 • Hirschsprungs sjukdom (nervsjukdom i tarmen)
 • Esofagusatresi (avbrott i matstrupen)
 • Mag-tarm-och urinvägsfunktion hos barn både med och utan missbildningar
 • Ärftlighet vid olika medfödda missbildningar
 • Hur unga vuxna upplever sin livskvalitet och sexuella hälsa
 • Missbildningar av könsorgan hos flickor och pojkar
 • Laboratoriestudier för att förstå lungan vid bråck i mellangärdesmuskeln (diafragmabråck)

Medicinsk och teknisk forskning

Utöver forskningen kring medfödda missbildningar forskar vi även om:

 • Robotassisterad kirurgi på små barn
 • Kirurgi och smärtlindring på nyfödda och för tidigt födda barn
 • Global hälsa med flertalet samarbeten med mottagningar i utvecklingsländer

Tillsammans med Avdelningen för barns-och familjers hälsa och reproduktiv hälsa vid Lunds universitet, bedriver vi också forskning för att kunna korta barnens tid på sjukhuset efter operationer. Projektet ger möjlighet till kommunikation i hemmet via elektroniska plattor.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter