Forskningen på Sus

Både med nationella och internationella mått mätt håller Skånes universitetssjukhus (Sus) forskning hög klass. Skånes universitetssjukhus är en tung aktör inom medicinsk forskning i Region Skåne och södra Sverige. Det finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan mellan sjukvården på Sus och forskningspartners av olika slag. Det gäller både forskning i samarbete med grundforskare, vårdforskning och gränsöverskridande projekt med andra ämnesområden.

Nationella strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på sju strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Fem av dessa områden koordineras av forskare vid Medicinska fakulteten i Lund:

Befolkningsstudier

I Sverige har vi goda förutsättningar för att genomföra stora befolkningsstudier, tack vare systemet med personnummer i kombination med Sveriges många register (födelseregistret, patientregistret, öppenvårdsregistret, dödsorsaksregistret, tandvårdsregistret, förskrivningsregistret, cancerregistret, medicinska kvalitetsregister med flera). Dessa underlättar för uppföljning av studiedeltagare. På Skånes universitetssjukhus medverkar vi i flera stora befolkningsstudier.

  • BIG3 är ett skånskt forskningsprojekt. Namnet BIG3 syftar på tre av våra folksjukdomar: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.
  •  GÅS - Gott åldrande i Skåne är en studie som söker mer kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. Detta ställer också krav på att vi förstår vilka faktorer som påverkar hälsan hos äldre.

Forskningsmiljöer

Tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet satsar Skånes universitetssjukhus på att ge bästa möjliga förutsättningar för forskning och utbildning.

Vi har toppmoderna utbildningslokaler, bibliotek, forskningslaboratorier och patientmottagningar i kombination med generösa ytor, café och restauranger i både Malmö och Lund:

Här arbetar forskare, studenter och vårdpersonal sida vid sida. Frågeställningar och erfarenheter från möten med patienter förs in till laboratoriet. Forskningsresultat förs sedan tillbaka till våra patienter i form av nya förbättrade metoder för diagnostik och behandling, nya läkemedel och ny teknik.

EU-projekt

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne bedriver och är involverade i åtskilliga internationella forskningsprojekt. Det är en naturlig och viktig del av den kliniska medicinska forskningen. En av de större finansiärerna i Europa är EU. Skånes universitetssjukhus är delaktigt i ett trettiotal EU-projekt.

Några pågående EU-projekt där vi är involverade:

Forskning inom olika specialistområden

Vi bedriver omfattande forskning inom våra specialistområden för att kunna erbjuda vård av god kvalité - både idag och i framtiden. Vi har samlat alla våra specialistområden på sidan nedan där du också kan läsa om forskning inom respektive specialistområde.

Det här jobbar vi med på Sus

Forskning i siffror

Hur många forskare är knutna till Skånes universitetssjukhus – och hur mycket medel används till forskningsprojekt? Här hittar du siffror om forskningen som bedrivs vid sjukhuset. ​Uppgifterna är framtagna av enheterna Forsknings- och utbildningsekonomi och HTA Syd vid Skånes universitetssjukhus.

Forskning i siffror

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter