Ny utbildning ska ge en bättre och mer jämlik sepsisvård

Sara Adolfsson, specialistsjuksköterska, och Adam Linder, överläkare, har tagit fram en utbildning i sepsis som riktar sig till vårdpersonal.
Specialister på Skånes universitetssjukhus har tagit fram en ny en sepsisutbildning för vårdpersonal. ”Sepsis är lika vanligt som cancer och lika dödligt som hjärtinfarkt. Ju tidigare vi identifierar en sepsispatient, desto fler liv och organ kan vi rädda”, säger Adam Linder, överläkare inom infektionssjukvården på Skånes universitetssjukhus och lektor vid Lunds universitet.

Bilden av sepsis förändras i snabb takt och forskning visar att tillståndet är starkt underdiagnostiserat i den svenska sjukvården.

Estimating Sepsis Incidence Using Administrative Data and Clinical Medical Record Review | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Network

– Sepsis är mycket vanligare än vad vi tidigare trott och är fortfarande en utmaning att upptäcka tidigt. Men med en ökad uppmärksamhet på att sepsis finns, och på vilka tecken som är illavarslande, kan vi hjälpa fler patienter i tid, säger Adam Linder.

Riktar sig till patientnära personal

Han har tillsammans med Sara Adolfsson och Charlotte Kerrén, specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvården, tagit fram utbildningen. Den är digital och riktar sig till all patientnära vårdpersonal, men särskilt undersköterskor och sjuksköterskor på vårdavdelning.

De tidiga tecknen på sepsis kan vara mycket subtila. Sara Adolfsson nämner saker som ”stigande andningsfrekvens”, ”diffus buksmärta”, ”nytillkommen förvirring”.

– Det är väldigt vaga saker som du ska vara uppmärksam på som vårdpersonal. Det kan rädda liv, men det handlar lika mycket om att förkorta vårdtider och minska lidandet för varje enskild patient. Till exempel kan vi undvika intensivvård om vi gör saker i rätt tid, säger Sara Adolfsson.

Målet är mer jämlik vård

2021 godkändes ett nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis, av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Målet är att vården ska bli mer effektiv och jämlik över hela landet.

– Vi tror att den här utbildningen kan vara kan vara en del av ambitionen Det behövs en uppdatering och jämlik utbildning av vårdpersonal i Sverige, säger Sara Adolfsson.

Fakta Sepsis

  • Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Det gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska.
  • Ungefär 70 000 vuxna drabbas av sepsis varje år i Sverige.
  • En studie från Lunds universitet från 2023, med bland andra Adam Linder som medförfattare, visade att fyra procent av alla sjukhusinläggningar i Skåne är kopplade till sepsis.
  • Utbildningen är framtagen av den ideella stiftelsen Sepsisfonden, där Adam Linder är ordförande. Sepsisfonden arbetar nu med att sprida utbildningen till landets regioner.