Samband mellan selenbrist och hjärtsvikt

En forskningsstudie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, visar att det finns ett samband mellan selenbrist och en ökad risk för att utveckla hjärtsvikt. Risken är dubbelt så hög för de personer som har låga nivåer av selen.

Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett pressmeddelande av Lunds universitet.

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250 000 svenskar. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen och sjukdomen är förenad med mycket dålig prognos. Sedan 1960-talet är det känt att kronisk selenbrist leder till en aggressiv typ av hjärtsvikt, som framförallt drabbar barn och ungdomar i områden med selenfattig jord. 

– Redan 2019 visade vår forskargrupp att brist på selen är kopplat till försämrad prognos hos patienter med redan etablerad hjärtsvikt, säger Martin Magnusson överläkare inom kardiologi på Skånes universitetssjukhus, adjungerad professor vid Lunds universitet, samt Clinical fellow vid Wallenberg center för molekylär medicinsk forskning.