Interreg-projektet Öre-sund

Balans- och hörselproblem som beror på störningar i innerörat är vanliga men dolda funktionsnedsättningar. Projekt Öre-sund jobbar för mer precisa utredningar, behandlingar och rehabilitering av personer som är drabbade.

Gemensamt för nedsatt hörsel och balans är att de båda är dolda funktionsnedsättningar, att tillstånden sällan kan botas med läkemedel eller kirurgi och att båda sinnena sitter i innerörat.

Förlust av hörsel och balans kan leda till nedsatt funktionsförmåga, fallrisk samt social isolering och förlust av arbetsförmåga. Konsekvenserna kan vara depression och demens. De socioekonomiska konsekvenserna är betydande.

Utvecklar ny teknik

Öre-sund vill i samverkan med näringslivet använda medicinsk vård på distans och avancerad teknologi för att kunna göra bättre och mer precisa utredningar, behandlingar och rehabilitering av personer med störningar i innerörat.

Projektet ska också undersöka hur balans- respektive hörselstörningar överlappar varandra, både rent diagnostiskt, men också utifrån hur människor upplever att leva med en dold funktionsnedsättning – hur de upplever och använder ny teknik och inte minst vilken betydelse det har för deras livskvalitet. Flera nya teknologier kommer att utvecklas och användas inom projektet, bland annat appar och teknisk utrustning för hem-monitorering.

Fakta

I projekt Öre-Sund ingår Region Själland (DK), Region Skåne (SE) och Västra Götalandsregionen. Projektet pågår under perioden 1 oktober 2023 - 30 september 2026.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.