Avlägsnande av pacemakerutrustning

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus som fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård vid extraktion (avlägsnande) av pacemakerutrustning.

Extraktion av pacemakerutrustning innebär att man tar bort pacemakerdosan och de elektroder som går via kärlbanan och förbinder dosan med hjärtat. Den vanligaste anledningen för att avlägsna pacemakerutrustning är att det uppstått en infektion.

Cirka 400 patienter behandlas årligen i Sverige, varav cirka 120 på Skånes universitetssjukhus. Ingreppet är komplext och kan kräva att flera vårdspecialiteter är närvarande. Skånes universitetssjukhus har lång erfarenhet och en välfungerande organisation för patientgruppen, där kardiologer, infektionsläkare, anestesiologer, thoraxkirurger och intensivvården samarbetar. Det finns god beredskap för att hantera allvarliga komplikationer dygnet runt och goda förutsättningar för vård efter operationen på våra hjärtavdelningar och infektionsavdelningar.

På Skånes universitetssjukhus pågår flera forskningsprojekt inom området. Bland annat forskas det om vilka bakterier som kan odlas fram vid infektioner i pacemakersystem och om det finns infektioner som också kan behandlas konservativt utan kirurgi. Genom att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området får Sus en större patientgrupp som ger bättre underlag för forskning och utveckling.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.