Två nya uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har fått två nya uppdrag inom ramarna för nationell högspecialiserad vård, NHV. Uppdragen rör primär rehabilitering vid ryggmärgsskador samt nätkirurgi vid framfall.

Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Varje år vårdas 40-50 personer från Skåne och Södra sjukvårdsregionen, vid Skånes universitetssjukhus för olika former av ryggmärgsskador. Det kan handla om skador efter olyckor eller skador som uppstår i samband med sjukdom, till exempel inflammation eller syrebrist. För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång tidigt. Socialstyrelsen har nu beslutat att koncentrera rehabiliteringen i den akuta fasen till fyra sjukhus i landet, däribland Skånes universitetssjukhus.

– Risken för dödliga komplikationer är hög, det här handlar om att rädda liv. Patienterna måste i det akuta skedet vårdas på rätt sätt och på rätt ställe, när det sedan är över efter 2-4 månader fortsätter vården vid patientens hemsjukhus, säger Hélène Pessah, läkare och sektionschef inom rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Rehabilitering

Rehabiliteringsinsatserna kan i det akuta skedet handla om att underlätta andning eller förebygga trycksår och smärta. Med det nya nationella uppdraget utvidgas det geografiska upptagningsområdet och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus räknar med att ta emot cirka 20 nya patienter årligen. Nya vårdplatser för rehabiliteringsmedicin planeras nära akutvården på Skånes universitetssjukhus som komplement till rehabiliteringsenheten som är lokaliserad på Orupssjukhuset.

– Personer behöver ett akut medicinskt omhändertagande men rehabiliteringsinsatser behövs inledas tidigt, i princip parallellt med de medicinska, för att göra patienten så delaktig som möjligt i beslut som rör sin nya livssituation.  Det görs redan idag men med det här uppdraget behöver rehabiliteringsmedicin framöver ta ett tidigare, större och tydligare ansvar, säger Maria Karlberg, verksamhetsutvecklare inom neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik på Skånes universitetssjukhus.

Fördjupat samarbete

Det nationella uppdraget gäller vuxna patienter (från 18 år) och kommer att innebära ett fördjupat samarbete mellan alla aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen: sjukhus, primärvård, kommuner och privata vårdgivare, även utanför Södra sjukvårdsregionen.

– Att den inledande rehabiliteringen nu koncentreras är bra för patienterna. Det stärker hela vårdkedjan och patienter i Skåne och Södra sjukvårdsregionen får en fortsatt god kontinuitet, säger Maria Karlberg.
– Och samtidigt höjer det kraven på oss inom sjukvården. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla verksamheten och utarbetar en god samverkan, säger Hélène Pessah.

Nätkirurgi vid prolaps

NHV-uppdraget inom nätkirurgi vid framfall rör dels operationer där man behöver operera in ett slags nät, det handlar om cirka 10-30 patienter per år. Uppdraget omfattar även patienter med problem efter tidigare insättning av nät, till exempel smärta eller att nät påverkar urinblåsa eller tarm.

– Vi får det här uppdraget för att vi har en välfungerande verksamhet med ett komplett team med läkare, uroterapeuter, urologer och kirurger samt möjlighet att utföra 3D-ultraljud och magnetkameraundersökningar, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus.