Bättre diagnostik och markant lägre strålning med ny skiktröntgen

Med en ny skiktröntgen, datortomograf, förbättras diagnostiken för till exempel barnhjärtpatienter samtidigt som strålningsdoserna minskar med mellan 30 till 50 procent. Än så länge finns det bara tjugofem exemplar i världen av den här typen av datortomografer. En av dem står nu på Skånes universitetssjukhus i Lund.   

– Den stora vinsten är för våra barnhjärtpatienter. Även lungdiagnostiken förbättras avsevärt med låga stråldoser på grund av den här maskinen. På sikt hoppas vi även kunna inkludera fler patientgrupper. Maskinen är väldigt ny, men när nya uppdateringar släpps efterhand hoppas vi kunna få ännu bättre diagnostik, säger Fredrik Stålhammar, överläkare på barn- och skelettradiologi på Skånes universitetssjukhus. 

Datortomografi eller skiktröntgen som det också kallas, är en form av röntgen som tar detaljerade bilder av kroppens organ. I Skåne görs det ungefär 200 000 datortomografiundersökningar per år. De röntgendetektorer som används inom datortomografi i sjukvården i dag består av kristaller som utsöndrar ljus när de träffas av röntgenstrålning. Men tekniken sätter gränser för hur hög upplösningen kan bli i patientbilderna.  

– Med den här nya fotonräknande datortomografen kan man på ett bättre sätt än tidigare tillgodogöra sig de fotoner som alstras via röntgenröret med en ny typ av detektor. En detektor som på ett bättre sätt kan skilja energinivåer och differentiera mellan olika vävnader i efterhand. Det gör att vi kan karakterisera vävnader på ett bättre sätt och ställa säkrare diagnoser, förklarar Fredrik Stålhammar.  

Tekniken

Enkelt uttryckt kan den nya fotonräknande datortomografen mäta energin för varje röntgenstråle i hela spektrumet av strålning. Det gör att kontrasten i bilden ökar och att man kan ta bort bruset betydligt effektivare. Det gör det möjligt att på ett bättre sätt särskilja vävnader och samtidigt markant minska strålningsdosen. Strålningsdosen kan minska med mellan 30 till 50 procent beroende på vilken typ av undersökning det rör sig om. 
 
– Med den här tekniken får vi ett bättre utfall av röntgenstrålningen och mycket mer användbar information utifrån den strålning som vi trots allt fortfarande utsätter patienterna för, säger Fredrik Stålhammar.  

Glädjande med lägre strålningsdoser

Sara Odén arbetar som röntgensjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Lund och blir lika glad varje gång hon ser resultatet av datortomografundersökningarna.    
  
– Det är jätteroligt att ha den nya datortomografen i Lund och vara bland de första i Sverige som har den här tekniken. Varje gång vi kör undersökningar så tittar vi på röntgendosen och blir väldigt glada när vi ser att den går ner och bilderna är tydliga och fina.