Cochrane Sverige blir oberoende centrum och växlar upp sitt arbete

Matteo Bruschettini. Bild: Åsa Hansdotter/Lunds universitet
Cochrane Sverige ser till att svensk sjukvårdspersonal får tillgång till systematiserade och tillgängliga översikter om kunskapsläget inom medicinska områden. Nu har organisationen blivit ett oberoende centrum. ”Det innebär att vi kommer att kunna erbjuda sjukvårdspersonal fler utbildningar än tidigare”, säger Matteo Bruschettini, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och den som leder Cochrane Sverige.

Cochrane är ett internationellt nätverk av runt 37 0000 forskare, vårdpersonal och patienter i över 130 länder. I Sverige är nätverket knutet till Lunds universitet och Region Skåne, med sitt säte på Skånes universitetssjukhus i Lund. Sedan starten 2017 har Cochrane Sverige  stadigt ökat i antalet registrerade personer med ett svenskt Cochrane-konto – från 397 i början till 2051 i dag. 

Cochrane Sverige

– Våra medlemmar hjälper oss att skapa systematiska översikter och metaanalyser över forskningsläget i olika medicinska frågor, säger Matteo Bruschettini, föreståndare för Cochrane Sverige, överläkare på Skånes universitetssjukhus och docent i pediatrik vid Lunds universitet.

Med hjälp av översikterna, som finns tillgängliga i det som kallas Cochrane Library , ser man till att sjukvårdspersonal får tillgång till det senaste kunskapsläget om till exempel olika behandlingar.

Cochrane Library

–  Som enskild medarbetare kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på all forskning. Det vi gör är att se till att översikten finns tillgänglig på ett enkelt språk, så att man fort ska kunna få en överblick om hur forskningsläget faktiskt ser ut.

Ett exempel på arbetssättet är samarbete Cochrane Sverige hade under våren tillsammans med HTA Skåne. Då försåg man bland annat infektionsläkare, smittskyddsenheter och intensivvårdspersonal med dagliga rapporter om det aktuella kunskapsläget om covid-19. Rapporterna var kvalitetssäkrade och byggde på samlad vetenskaplig evidens.

Status som oberoende centrum

Sedan några veckor tillbaka har Cochrane Sverige fått statusen ”oberoende centrum”. Det betyder att man uppnått den högsta nivån inom det internationella nätverket.

– Det är ett erkännande av det arbete vi lagt ner, och det känns förstås väldigt glädjande och inspirerande. Med statusen kommer också ett större ansvar för oss. Vi har hållit utbildningsdagar om evidensbaserad medicin på flera håll i landet för sjukvårdspersonal. Nu när vi är ett oberoende centrum kommer vi att hålla i ännu fler utbildningar och workshops än vad vi tidigare gjort.

Cochrane Sverige hoppas nu växa ytterligare, och gärna få med sig mer vårdpersonal som kan hjälpa till att ta fram fler översikter. Nätverket erbjuder en utbildning i hur det går till.

–  Ett framtida mål är också att börja översätta översikterna till svenska för att på så sätt göra dem ännu mer lättillgängliga. Vi har inte resurser till det i dag, men hoppas få med oss medlemmar som har möjlighet att ta sig an uppgiften, säger Matteo Bruschettini.

Fakta: Cochrane Sverige

  • Det internationella nätverket Cochrane Collaboration grundades 1993. Den svenska organisationen, Cochrane Sverige, startade 2017.  Huvudfinansiärer är Skånes universitetssjukhus,Region Skåne och Lunds universitet.

  • Det så kallade Cochrane Library är en av nätverkets främsta tillgångar. Det är en samling databaser för medicin och andra hälsovårdsspecialiteter. Kärnan i biblioteket är samlingen av Cochrane Systematic Reviews: systematiska översikter och metaanalyser som sammanfattar och tolkar de resultat som kommit fram via medicinsk forskning.

  • Syftet är att göra resultaten av väl utförda och väl kontrollerade studier tillgängliga.