Flest barnundersökningar i Europa med skiktröntgen som ger lägre stråldos

Fredrik Stålhammar har jobbat med den nya CT:n i två år och ser flera fördelar med tekniken.
Säkrare diagnoser och mindre risker för patienterna tack vare lägre stråldos. Det är resultatet av en ny maskin för skiktröntgen som togs i bruk på Skånes universitetssjukhus för två år sedan. Sedan dess har över 1500 röntgenundersökningar av barn gjorts med apparaten – flest i Europa.

Det är framför allt undersökningar på barn med hjärtfel som gjorts med den här typen av skiktröntgen, som också kallas datortomografi, sedan den togs i bruk på Skånes universitetssjukhus år 2021. Sedan dess har 314 undersökningar av barn med hjärtfel gjorts, undersökningar som annars skulle ha genomförts med enklare datortomografi där stråldosen är högre och bildkvaliteten lägre.

– För mig som hjärtläkare har det inneburit ett mycket välkommet komplement i utredning av barn med komplexa medfödda hjärtfel. Den förbättrade bildkvaliteten och den lägre strålningsbelastningen har gjort att vi kunnat erbjuda metoden till fler barn och på så sätt underlätta den kirurgiska planeringen, säger Katarina Hanséus, överläkare i barnkardiologi vid Skånes universitetssjukhus.

Komplexa hjärtfel

De patienter som behandlas inom barnhjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus har ofta komplexa hjärtfel som kräver avancerade behandlingsmetoder. Ofta åtgärdas hjärtfelen med kirurgi, och då behöver läkarna kartläggning med tydliga röntgenbilder.

– Det är avgörande att tekniken hjälper oss i detta, och med den här datortomografin har vi fått ännu tydligare bilder än tidigare. Det gör att jag som hjärtläkare kan dra snabbare och säkrare slutsatser om vilken diagnos barnet har och hur det bäst ska behandlas, till exempel vid ovanlig utredning av hål i kammarskiljeväggen, avvikande lungblodkärl och vid förträngning i kroppspulsådern, säger Katarina Hanséus.