Smörlyckan föreslås bli ny placering för Skånes universitetssjukhus i Lund

Illustration: Region Skåne/Fojab
Smörlyckan föreslås bli ny placering för Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är en enig beredning för strategisk fastighetsutveckling som föreslår regionstyrelsen att fatta det inriktningsbeslutet, så att regiondirektören kan starta den fortsatta processen. Beslutet är resultatet av flera års utredningar, där bland annat det befintliga sjukhusområdet har bedömts som inte aktuellt, vare sig ur ett verksamhets- eller fastighetsperspektiv.

– Som regionens universitetssjukhus har vi ett särskilt ansvar för att vara ledande inom forskning, utbildning och utveckling av nya vård- och behandlingsformer. Nya lokaler ger oss möjligheter att utveckla universitetssjukvården och till det bidrar närheten även till medicinsk service och psykiatri på det nya sjukhusområdet, liksom den fortsatta närheten till Lunds universitet, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus och fortsätter:

–  Vi kommer att kunna planera byggnaderna utifrån optimala flöden för verksamheten. Sus medarbetare får de bästa möjligheterna att ge god vård.

Mer information om förslaget: Smörlyckan föreslås bli platsen för nya sjukhusområdet i Lund - Region Skåne (skane.se)