Nytt anslag till forskning om medfödda hjärtfel

Joanna Hlebowicz Frisén får anslag för sin forskning om medfödda hjärtfel.
Personer som behandlats för medfödda hjärtfel tidigare i livet har som vuxna högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Joanna Hlebowicz Frisén, biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund och lektor vid Lunds universitet, forskar för att hitta rätt behandlingsmetoder för dessa patienter. Nu har hennes forskning tilldelats drygt 500 000 kronor av Hjärtebarnsfonden.

Vuxna med medfödda hjärtfel är en relativt ny och starkt växande patientgrupp, och tidigare forskning från Joanna Hlebowicz Frisén har visat att gruppen som vuxna i högre grad drabbas av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

– Studier har visat att patienterna har högre grad av plack i kärlen, trots att de genomgått korrigerande operationer som unga. Men än så länge har vi inte kunnat få svar på varför det är så, säger Joanna Hlebowicz Frisén.

Plackens betydelse

Hon forskar därför för att förstå plackens uppkomst och sammansättning: är placken godartad eller elakartad? Utvecklar patientgruppen plack tidigare, jämfört med patienter som inte haft medfödda hjärtfel?

– Ja, vi har tidigare visat att det är dubbelt så vanligt med plack. Det vi vill undersöka nu är om vi kan se att plackens sammansättning skiljer sig åt från den hos andra patienter med hjärt-kärlsjukdomar, kan vi följa patienterna bättre och se till att de får rätt behandling.

En annan del av Joanna Hlebowicz Friséns forskning går ut på att hitta alternativa utredningsmetoder för patienter vars kranskärl blivit opererade tidigare i livet, som en del av behandlingen av det medfödda hjärtfelet. Dessa patienter följs ofta upp med hjälp av röntgen, vilket innebär strålning.

– Vi vill se om det går lika bra att undersöka deras kranskärl med ultraljud. Det skulle i så fall innebära mindre ingrepp för patienterna och mindre risk för komplikationer.

“Otroligt glädjande”

Anslaget från Hjärtebarnsfonden på 518 700 kronor innebär att Joanna Hlebowicz Frisén kan gå vidare med sitt forskningsprojekt.

– Utan det hade det varit svårt att finansiera forskningen, så det är otroligt glädjande.

Även Linda Ternrud, doktorand och specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård på Skånes universitetssjukhus, tilldelades 222 300 kronor från Hjärtebarnsfonden.