Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på Sus har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det gäller allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Den som vill etablera kontakt för ett sådant samarbete är välkommen att skicka in en ansökan. Det är även nödvändigt att fylla i en modalitetsbilaga.

Till ansökan ska studieprotokoll, projektplan inklusive publiceringsplan, bildmanual samt utlåtande från Clinical Trial Information System (CTIS) alternativt Etikprövningsmyndigheten (EPM) bifogas. Dock kan vi börja behandla ansökan redan innan CTIS/EPM tagit beslut.

Ansökan och övriga ansökningshandlingar ska skickas till Forskningsrådet Bild och funktion:

forskningssamarbete.bf.sus@skane.se

Ansökan till 7T

Ansökningar som gäller 7T hanteras av ett nationellt forskningsråd. Mer information om hur dessa ansökningar går till finns på Lunds universitets hemsida:

Mer om 7T ansökan

Forskningsrådets sammanträden

Bild och funktions Forskningsråd håller, med undantag för semesterperioderna, regelbundet månatliga möten.

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att de har fått in kompletta handlingar. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.