Ortopedi

Inom ortopedi vid Skånes universitetssjukhus arbetar cirka 500 medarbetare och vi är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Varje år tar vi emot cirka 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6 700 inneliggande patienter.

Vi har ett betydande internationellt anseende vilket medlemskapet i organisationen ISOC (International Society of Orthopaedic Centers) styrker. ISOC är en sammanslutning av de 18 högst ansedda ortopedienheterna i världen och där ingår vi  som enda enhet i Skandinavien.

I Malmö bedriver vi Centrum för osteoporos och frakturprevention där vi diagnostiserar och behandlar osteoporos (benskörhet). Utöver sjukvårdande behandling är Centrum för osteoporos och frakturprevention engagerad i kliniska läkemedelsstudier.

Forskning

Vår forskning är framstående på en mängd områden. I en fristående granskning av forskning vid Lunds universitet bedömdes ortopedin som outstanding/excellent.

Vi är en aktiv partner i Världshälsoorganisationen, WHOs, ”Health Evidence Network” (HEN), ett nätverk som syftar till att sprida information till beslutsfattare angående väl utförda studier.

Health Evidence Network

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Forskningsportal 

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för ortopedi.

Ortopedi — Lunds universitet

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Ortopediverksamheten i Lund är en klinisk utbildningsenhet. Där handleder vi studerande och lärare från utbildningarna till arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska i omhändertagande av patienter.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi jobbar för att minska smärta och återskapa rörligheten hos våra patienter, majoriteten blir helt återställda efter våra insatser och är mycket nöjda med vården. Detta gör vårt arbete roligt, utmanande och lärorikt för alla.
Vi erbjuder bra introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.