Nyfiken på att jobba på Sus?

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför är det viktigt att vi trivs och att det finns en balans mellan jobb och fritid. Som anställd på Sus får du en rad förmåner och möjligheter.

Introduktion/kliniskt basår

För dig som är ny sjuksköterska erbjuder vi en gedigen introduktion i yrket, anpassad för dig. Kliniskt basår ger dig föreläsningar och klinisk färdighetsträning för att göra övergången från student till yrkesverksam trygg.

Utvecklingsmöjligheter

Avdelningar och enheter erbjuder föreläsningar och utbildningar inom sina respektive områden. Om du är sjuksköterska eller undersköterska och vill specialisera dig så finns möjlighet att ansöka om lön under utbildningen.

Inom Sus finns många möjligheter till förtroendeuppdrag, för dig som till exempel är intresserad av miljö, eller av att leda eller handleda andra. Här finns möjligheter även för dig som vill forska.

Din utveckling på Sus

Friskvårdsbidrag

Du kan få upp till 3000 kr per kalenderår. Du får också bidrag för läkemedel för att sluta använda tobak.

Flexibel arbetstid

Det finns många arbetsmodeller inom Sus som kan göra det möjligt att påverka hur du vill jobba, beroende på var du befinner dig i livet. Vissa verksamheter använder flextid.

Semester

Om du har månadslön kan du få betald semester redan under ditt första år som anställd på Sus. När du fyller 40 år får du sex extra semesterdagar (till 31) och när du fyller 50 år ytterligare en dags extra semester, så att du totalt har 32 dagars semester per år.

Utökad föräldraledighet

Du har rätt att vara helt tjänstledig fram tills barnet fyllt tre år. Tills barnet fyllt 12 år har du rätt att vara ledig upp till 25  procent. Du förlorar inga pensionspoäng genom att vara föräldraledig.

Bibliotek

Sus har bibliotek för personal, patienter och anhöriga i både Lund och Malmö. Du kan låna böcker, söka (och få hjälp med att söka) i medicinska databaser, läsa fack- och kurslitteratur, medicinska tidskrifter, fjärrlåna från andra bibliotek med mera.

Försäkring på arbetsplatsen

Ersättning från första dagen om du råkar ut för en arbetsskada.

Företagshälsovård

Du kan träffa företagshälsovården både i förebyggande och rehabiliterande syfte.

Pension (eget sparande till)

Du kan löneväxla till din pension. Det innebär att du själv sätter av ett belopp från din lön till tjänstepensionen, och därmed skjuter upp skatten till den dag du tar ut din pension.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.