Stöd forskningen vid Sus

Vill du stödja forskningen vid Sus? Vi tar tacksamt emot stöd genom gåvor, donationer, testamenten och minnesgåvor. Även företag och organisationer kan donera till vår forskning.

Du kan själv välja vilket forskningsområde du vill att din gåva ska gå till. Vi gör vårt bästa för att förvalta medlen på bästa sätt och enligt dina önskemål. Pengarna går nästan oavkortat till forskningen. Våra administrativa kostnader är låga, mindre än en procent.

Det går att donera både pengar, aktier, obligationer, fastigheter med mera. Sus har särskilda handläggare som gärna berättar mer, både om verksamheten, hur det går till att donera, och hur vi tar hand om gåvor och donationer. Vi måste följa vissa regler när vi tar emot gåvor.

Kontakt

Är du osäker på vilket forskningsområde du vill skänka till och hur det går till att donera? Vår handläggare för donationer och stiftelser berättar gärna mer.

Telefon: 046-17 33 92 (vardagar klockan 9-16)
E-post: gava@skane.se

Sus stora forskningsområden

Du kan till exempel donera till Skånes universitetssjukhus allmänna forskningsfond eller till vår forskning inom bland annat:

Barnsjukdomar, blodsjukdomar, cancer, diabetes, handkirurgi och plastikkirurgi, kvinnosjukdomar, minnessjukdomar, äldres sjukdomar, neurologiska sjukdomar och skador, samt sjukdomar inom hjärta och kärl, mage och tarm, lungor, infektion, hud, njurar, ortopedi, reumatologi, urologi, ögon, öron, näsa och hals.

Om du vill välja något annat, eller om du känner dig osäker, så kontakta oss gärna för mer information.

Hur fördelas pengarna från gåvor och Sus stiftelser?

Varje år delar Sus ut medel till forskare som ansökt om forskningsstöd. 2017 fick 141 forskare dela på 23 miljoner kr. Det är ett rekordhögt belopp som delas ut och tack vare gåvor och donationer från privatpersoner. Alla ansökningar om forskningsstöd bedöms av professorer inom olika specialiteter, av sjukhusledningen och andra experter för att säkerställa att pengarna går till forskning av hög kvalitet. Forskningen bedöms bland annat utifrån följande kriterier. Om den är:

  • klinisk patientnära forskning
  • forskning med samhällsnytta
  • forskning med innovationspotential

Dessa forskare fick pengar vid utdelningen ur Sus stiftelser och donationer 2017.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter