Reumatologi

Vi behandlar patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vi arbetar i tvärprofessionella team kring patienten, vilket innebär att bland annat läkare, sjuksköterska och fysioterapeut/arbetsterapeut arbetar tillsammans.

De senaste två decenniernas revolutionerande utveckling inom reumatologin med nya behandlingar har lett till att vi kunnat bidra till ett bättre liv för många med reumatisk sjukdom. Allt färre patienter behöver genomgå reumaortopediska operationer och fler kan fortsätta förvärvsarbeta.

I Lund driver vi Region Skånes enda slutenvårdsavdelning för reumatologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagning, infusionsbehandling och rehabilitering.

Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret SRQ, där de flesta av våra patienter registreras. Registret följer totalt över 50 000 svenska patienter, varav cirka 8 500 från Skånes universitetssjukhus.

Eular Centre of Excellence i RheumatologySom ett av tre sjukhus i Sverige har vi utnämnts till Centre of Excellence in Rheumatology av organisationen EULAR – European League against Rheumatism. Utnämningen sträcker sig över perioden 2014-2019.

Reumatologiverksamheten har cirka 140 anställda. 35 av dessa är läkare varav 10 ST-läkare (under utbildning till specialister i reumatologi). Vi är del av verksamhetsområde Endokrinologi, njurmedicin och reumatologi med totalt cirka 450 anställda. Verksamhetschef är Fredrik von Wowern.

Forskning

Reumatologin är en forskningsintensiv verksamhet. Vi bedriver klinisk forskning där flertalet diagnosgrupper täcks, inklusive artritsjukdomar som reumatoid artrit, spondylartriter och gikt, samt systemsjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom, vaskulitsjukdomar och systemisk skleros. Våra forskare deltar i omfattande nationella och internationella forskningsnätverk.

Forskningen har en translationell prägel med samverkan mellan kliniska och grundforskningsinriktade experimentella projekt. Hos oss finns forskare i alla faser, från de som ska disputera till erfarna professorer. Merparten av våra läkare är forskningsaktiva och inom samtliga forskningsgrupperingar bedrivs epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor deltar i projekten.

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Forskningsportal

I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för reumatologi.

Reumatologi — Lunds universitet

Utbildning

Hos oss genomsyrar undervisningen den kliniska vardagen, vilket både studenter och medarbetare vinner på. Vår utbildning för läkarstudenter brukar vara mycket uppskattad, och vi har flera gånger rankats som den bästa kliniska placeringen av studenterna själva. Utöver 45 läkarstudenter per termin tar vi emot undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut-, socionom- och fysioterapistudenter.

Student på Sus

Jobba hos oss

Du som är intresserad av arbete som läkare hos oss är välkommen att kontakta sektionschef Jehns Christian Martineus.

Du som är intresserad av arbete som sjuksköterska eller annan vårdpersonal är välkommen att kontakta områdeschef Elenor Danielsson.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.