Reumatologi

Vi behandlar patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vi arbetar i tvärprofessionella team kring patienten, vilket innebär att bland annat läkare, sjuksköterska och fysioterapeut/arbetsterapeut arbetar tillsammans.

De senaste två decenniernas revolutionerande utveckling inom reumatologin med nya behandlingar har lett till att vi kunnat bidra till ett bättre liv för många med reumatisk sjukdom. Allt färre patienter behöver genomgå reumaortopediska operationer och fler kan fortsätta förvärvsarbeta.

I Lund driver vi Region Skånes enda slutenvårdsavdelning för reumatologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagning, infusionsbehandling och rehabilitering.

Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret SRQ, där de flesta av våra patienter registreras. Registret följer totalt över 50 000 svenska patienter, varav cirka 8 500 från Skånes universitetssjukhus.

Eular Centre of Excellence i RheumatologySom ett av tre sjukhus i Sverige har vi utnämnts till Centre of Excellence in Rheumatology av organisationen EULAR – European League against Rheumatism. Utnämningen sträcker sig över perioden 2014-2019.

Reumatologiverksamheten har cirka 140 anställda. 35 av dessa är läkare varav 10 ST-läkare (under utbildning till specialister i reumatologi). Vi är del av verksamhetsområdet Njurmedicin och reumatologi med totalt cirka 450 anställda. Verksamhetschef är Ulrika Wiberg.

Forskning

Reumatologin är en forskningsintensiv verksamhet. Vi bedriver klinisk forskning där flertalet diagnosgrupper täcks, inklusive artritsjukdomar som reumatoid artrit, spondylartriter och gikt, samt systemsjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom, vaskulitsjukdomar och systemisk skleros. Våra forskare deltar i omfattande nationella och internationella forskningsnätverk.

Forskningen har en translationell prägel med samverkan mellan kliniska och grundforskningsinriktade experimentella projekt. Hos oss finns forskare i alla faser, från de som ska disputera till erfarna professorer. Merparten av våra läkare är forskningsaktiva och inom samtliga forskningsgrupperingar bedrivs epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor deltar i projekten.

Avdelningen för reumatologi, Lunds universitet

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Hos oss genomsyrar undervisningen den kliniska vardagen, vilket både studenter och medarbetare vinner på. Vår utbildning för läkarstudenter brukar vara mycket uppskattad, och vi har flera gånger rankats som den bästa kliniska placeringen av studenterna själva. Utöver 45 läkarstudenter per termin tar vi emot undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut-, socionom- och fysioterapistudenter.

Student på Sus

Jobba hos oss

Du som är intresserad av arbete som läkare hos oss är välkommen att kontakta sektionschef Jehns Christian Martineus.

Du som är intresserad av arbete som sjuksköterska eller annan vårdpersonal är välkommen att kontakta områdeschef Elenor Danielsson.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter