Reumatologi

Vi behandlar patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vi arbetar i tvärprofessionella team, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor fysioterapeuter, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare, administratörer, badmästare och kuratorer samarbetar för att ge bästa möjliga vård.

De senaste två decennierna har reumatologiområdet genomgått stora förändringar med nya behandlingar som har lett till en bättre livskvalitet för många patienter. Allt färre patienter behöver genomgå reumaortopediska operationer, och fler kan fortsätta förvärvsarbeta.

I Lund finns Region Skånes enda slutenvårdsavdelning för reumatologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagningar, infusionsbehandling och rehabilitering. Vårdavdelningen i Lund, Reumatologiavdelning 51, tar förutom patienter från Region Skåne även patienter från Blekinge, Kronoberg, Skåne och Halland.

Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret SRQ, där de flesta av våra patienter registreras. Registret följer totalt över 50 000 svenska patienter, varav cirka 8 500 från Skånes universitetssjukhus.

Reumatologiverksamheten har cirka 140 anställda, varav 35 är läkare och 10 är ST-läkare. Vi är en del av verksamhetsområde Endokrinologi, njurmedicin och reumatologi, som har totalt cirka 450 anställda. Verksamhetschef är Fredrik von Wowern.

Forskning

Reumatologi är en forskningsintensiv verksamhet. Vi bedriver klinisk forskning inom ett brett spektrum av diagnoser, inklusive artritsjukdomar som reumatoid artrit, spondylartriter och gikt, samt systemsjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, vaskuliter och systemisk skleros. Våra forskare är aktiva i omfattande nationella och internationella nätverk.

Forskningen har en translationell - dvs patientnära forskning, vilket innebär att den kombinerar kliniska och grundvetenskapliga perspektiv. Där det är en samverkan mellan forskare samt hälso- och sjukvården Forskningen ska vara överförbar på vården av patienter. Målsättningen är bättre diagnostik och terapi med utgångspunkt från patienters hälsotillstånd.

Vid reumatologen finns forskare i alla faser av sin karriär, från doktorander till erfarna professorer. Merparten av våra läkare forskar. Inom samtliga forskningsgrupper bedrivs epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning, där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor är delaktiga. 

Forskning vid Sus

Forskningsportal

I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för reumatologi.

Reumatologi — Lunds universitet

Utbildning

Undervisningen vid reumatologen är nära kopplad till den kliniska vardagen, vilket är till nytta för både studenter och medarbetare. Vår utbildning för läkarstudenter är mycket uppskattad, och vi har flera gånger utsetts till den bästa kliniska placeringen av studenterna själva. Utöver 45 läkarstudenter per termin tar vi emot undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeut-, socionom- och fysioterapistudenter.

Student på Sus

Jobba hos oss

Du som är intresserad av arbete som läkare hos oss är välkommen att kontakta sektionschef Jehns Christian Martineus.

Du som är intresserad av arbete som sjuksköterska eller annan vårdpersonal är välkommen att kontakta områdeschef Elenor Danielsson.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.