"Vi producerar patientspecifika 3D-implantat som förkortar operationstiden”

Veckans Wallenbergforskare, ingenjören Einar Heiberg, och hans team utvecklar och skriver ut 3D-modeller av organ och medicinsk utrustning. Syftet är bland annat att hjälpa kirurger att förbereda sig inför svåra operationer. ”Min vision är att vid komplicerade operationer så ska kirurgen redan ha gjort operationen flera gånger i förväg.”

Einar Heiberg är medicinteknisk ingenjör inom klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Einar Heiberg berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning 

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.  
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.  
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning. 
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)