Nya operationssalar för ryggkirurgi invigda på Skånes universitetssjukhus

Två nya operationssalar har invigts på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Salarna som är tillfälliga ska användas för avancerad ryggkirurgi och annan högspecialiserad ortopedisk kirurgi.

De nya operationssalarna ryms i en särskild modul som anslutits till den befintliga ortopedibyggnaden på sjukhusområdet i Malmö.

– Det här är toppmoderna operationssalar för avancerad ryggkirurgi och annan högspecialiserad ortopedisk kirurgi. Det ger oss bättre utrymme för den utrustning och personal som behövs vid den här typen av ingrepp och har ett avancerat ventilationssystem, säger Henrik Ahlborg, sektionschef inom verksamhetsområde ortopedi.

Bättre arbetsmiljö

Operationsmodulen har ett eget ventilationssystem och är därför avskild från resten av byggnaden med en luftsluss. Mellan de två operationssalarna finns ett uppdukningsrum där nästa operation kan förberedas medan salarna används. Detta ger möjlighet till ett effektivare utnyttjande av operationssalarna.

Salarna har bättre ljus- och ljudförhållanden än de tidigare lokalerna och även ett förbättrat IT-stöd.

Förutom större patientnytta och en förbättrad logistik innebär salarna en bättre arbetsmiljö.

– Det är stora arbetsmiljövinster. Salarna är större, det är lugnare med ett mer dämpat ljud och bättre ljus, säger Eva Banheden-Lindblad, enhetschef inom verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård.

Testa arbetssätt

De tillfälliga salarna ska användas tills den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö står färdig vilket är planerat till 2025. Men redan nu kan operationspersonalen förbereda sig på hur det kommer att bli att arbeta i den nya vårdbyggnaden.

– Det ser likadant ut här som i operationssalarna som nu byggs i den nya vårdbyggnaden. Det innebär att vi redan nu kan börja testa hur vi ska arbeta i de nybyggda lokalerna, säger Maj-Britt Larsson, enhetschef inom verksamhetsområde intensiv och perioperativ vård.

Säkra salar för avancerad ryggkirurgi

Förslaget att bygga en operationsmodul togs upp efter att patienter i två omgångar (2014 och 2017) drabbades av allvarliga infektioner i samband med avancerad ryggkirurgi. Förekomsten av infektioner har därefter följts noga och inga nya ansamlingar av infektionsfall har upptäckts.

– De nya operationssalarna innebär att vi slipper oroa oss över risken för bristfällig ventilation vid särskilt infektionskänslig kirurgi. Det blir då lättare att redan nu lägga fokus på viktigare uppgifter som till exempel förbättrade operationsflöden, säger Anders Rehn, verksamhetschef för intensiv och perioperativ vård.

Beslutet att bygga operationsmodulen fattades av regionstyrelsen i oktober 2018.

– Vi är väldigt tacksamma för att det här beslutet fattades så att vi nu kan ha moderna och säkra operationssalar för avancerad ryggkirurgi fram tills vi flyttar in i den nya vårdbyggnaden, säger Magnus Eneroth, verksamhetschef för verksamhetsområde ortopedi.