Rehabiliteringsmedicin

Vi erbjuder bedömning och rehabilitering av personer med aktivitetsnedsättning på grund av skada i nervsystemet, cirkulationsorganen eller rörelseapparaten. Patienten är i centrum och är medlem i det tvärvetenskapliga teamet.

Rehabiliteringsmedicin är del av verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik som har cirka 700 anställda. Vi bedriver slutenvård och öppenvård för spinalskadade, förvärvade hjärnskador, stroke och allmän rehabilitering. Vi har även öppenvårdsteam för neurologiska sjukdomar, postpolio, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder. Dessutom arbetar våra medarbetare med akut rehabilitering inom neurologi och neurokirurgi. Verksamheten finns i Malmö och Lund samt på Orupssjukhuset i Höör.

Individuellt rehabiliteringsbehov avgör omfattningen av de tjänster som erbjuds. Våra vårdavdelningar är bemannade av sjuksköterska och undersköterskor dygnet runt. Läkare har jourtid kväll och helg och annan rehabmedicinsk personal finns tillgänglig på vardagar.

Rehabiliteringsmedicin på Sus är regionresurs för personer med spinalskada och skada på högre hjärnfunktioner samt postpoliopatienter. Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret WebRehab, för att följa upp och förbättra verksamheten.

Ackreditering

CARF-ackrediteringInom verksamheten finns tre internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram för spinalskada, hjärnskada och allmän rehabilitering i slutenvård. Organisationen CARF arbetar med kvalitetsgranskning av vård och omsorg i hela världen. Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2018-21.

Resultat 2020

Forskning

Vi har många disputerade medarbetare och aktiva doktorander inom flera professioner. Vi har även ett nära samarbete med forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Gruppen bedriver aktiv forskning inom neurorehabilitering, till exempel om rehabilitering vid neurologisk skada eller sjukdom, att åldras med ryggmärgsskada samt aktivitet och delaktighet efter stroke.

Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Vi tar emot studerande till exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska och läkare. Dessutom finns verksamhetsförlagd utbildning för elever från vårdgymnasium. Vi erbjuder också praktik för socionom- och psykologkandidater från Lunds universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom medicinsk rehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi erbjuder dig att vara med och bedriva och förbättra vård och rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar och skador samt andra uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde. Nya medicinska behandlingar såväl operativt som läkemedelsmässigt förbättrar hälsotillståndet för våra patienter och vi arbetar på många sätt för skapa bästa möjliga nytta för patienterna.

Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Under din första tid hos oss får du introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter