Rehabiliteringsmedicin

Vi erbjuder bedömning och rehabilitering av personer med aktivitetsnedsättning som beror på sjukdom eller skada i nervsystemet, cirkulationsorganen eller rörelseapparaten. Patienten är i centrum och är medlem i det tvärvetenskapliga teamet.

Rehabiliteringsmedicin är del av verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik vid Skånes universitetssjukhus.

Inom rehabiliteringsmedicin finns ungefär 180 anställda. Vi bedriver slutenvård och öppenvård för personer med följande skador som de ha fått i vuxen ålder:

  • ryggmärgsskador
  • hjärnskador inklusive stroke samt
  • andra sjukdomar och skador som orsakat en komplex funktionsnedsättning.

Vi har även öppenvårdsteam för kroniska neurologiska sjukdomar, resttillstånd efter polio och flerfunktionshinder. 

Varje år erhåller knappt 200 patienter med svåra funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, en inneliggande rehabiliteringsperiod. Vi träffar dessutom ungefär 1 200 patienter för bedömning och rehabilitering i våra mottagningsverksamheter i Lund och på Orupssjukhuset i Höör. Våra medarbetare arbetar även med akut rehabilitering inom avdelningar och mottagningar för neurologi och neurokirurgi i Malmö och Lund.

Individuellt rehabiliteringsbehov avgör omfattningen av de tjänster som erbjuds. För patienter i behov av specialiserad rehabilitering utformas en individuell rehabiliteringsplan.

Vårdavdelningarna är bemannade av sjuksköterska och undersköterskor dygnet runt. Läkare finns på plats dagtid måndag till fredag samt har jourtid kväll och helg. Dessutom finns annan rehabmedicinsk personal tillgänglig huvudsakligen på vardagar.

Regional och nationell högspecialiserad vård

Förutom vårt lokala uppdrag har Rehabiliteringsmedicin på Sus även ett uppdrag att bedriva universitetssjukvård för södra Sverige. Vi har också utsetts som en av fyra enheter för nationell högspecialiserad vård och rehabilitering vid ryggmärgsskada samt som en av tre enheter för nationell högspecialiserad vård vid resttillstånd efter polio.

Nationell högspecialiserad vård – Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Nationell högspecialiserad vård – Resttillstånd efter polio

Film från 15 november, 2022.

 

Ackreditering

CARF-ackrediteringInom verksamheten finns tre internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram för ryggmärgsskada respektive hjärnskada i sluten- och öppenvård samt allmän rehabilitering i slutenvård. Organisationen CARF arbetar med kvalitetsgranskning av vård och rehabilitering i hela världen. Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2021 - 2024.

Vi deltar också i kvalitetsregistret Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, för att följa upp och förbättra verksamheten.

Forskning

Vi har många disputerade medarbetare och aktiva doktorander inom flera professioner. Vi har även ett nära samarbete med forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Gruppen bedriver aktiv forskning inom neurorehabilitering, till exempel om rehabilitering vid neurologisk skada eller sjukdom, att åldras med ryggmärgsskada samt aktivitet och delaktighet efter stroke.

Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Vi tar emot studerande till exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska och läkare. Dessutom finns verksamhetsförlagd utbildning för elever från vårdgymnasium. Vi erbjuder också praktik för socionom- och psykologkandidater från Lunds universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom medicinsk rehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi erbjuder dig att vara med och bedriva och förbättra vård och rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar och skador samt andra uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde. Nya medicinska behandlingar såväl operativt som läkemedelsmässigt förbättrar hälsotillståndet för våra patienter och vi arbetar på många sätt för skapa bästa möjliga nytta för patienterna.

Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Under din första tid hos oss får du introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.