Internmedicin

Internmedicin är specialister på att behandla patienter som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. Våra patienter har ofta KOL, hjärtsvikt, diabetes eller infektioner. Många patienter har en kombination av flera sjukdomar vilket vi är extra kunniga i att hantera.

Det finns fyra internmedicinska avdelningar i Malmö och en i Lund. Det finns även två akutvårdsavdelningar där vi tar hand om de svårast sjuka patienterna.

Till våra medicinmottagningar kommer patienter med bröstsmärta, hjärtsvikt, högt blodtryck och andra sjukdomstillstånd. Vårt diagnostiska centrum utreder patienter med svår sjukdom. På våra dagvårdsavdelningar i Malmö och Lund behandlas patienter som inte behöver sjukhusinläggning. Vi erbjuder också Sjukhus hemma i Malmö och Lund - mobila team som vårdar patienter i deras eget hem som alternativ till att vara inlagd på sjukhus.

Internmedicin och akutsjukvård är ett verksamhetsområde vilket underlättar för oss i ambitionen att ge patienterna god och säker vård från inskrivning till utskrivning.

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå. På Klinisk utbildningsavdelning (KUA) tränar studenter från olika professioner att arbeta i interprofessionella team under mottot ”Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”.

KUA finns både i Malmö och Lund och har under åren fått ett flertal utmärkelser av studenterna för bästa handledning.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Internmedicin välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi behandlar komplexa sjukdomssituationer och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Vi erbjuder bra introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu 

Forskning

Inom vårt verksamhetsområde bedriver vi flerfaldigt prisbelönad forskning som är framstående både nationellt och internationellt. Vi publicerar årligen i genomsnitt cirka 140 högkvalitativa artiklar i internationella tidskrifter.

Forskningen syftar till bättre prevention, diagnostik, vård och behandling av våra stora folksjukdomar både i det akuta skedet och långsiktigt. Navet är en av Sveriges största kliniska forskningsavdelningar (Klinisk forskningsenhet internmedicin) som knyter samman vår patientnära verksamhet med allt ifrån befolkningsstudier till avancerade molekylärbiologiska analyser.

Om du som är forskare vill genomföra en studie hos Klinisk forskningsenhet internmedicin tas ett förslag fram gällande kostnader för personal och material. Det görs också en flödes- och tidsplan. Vid behov så hjälper vi även till med att skriva protokoll och att ta fram arbets- och metodbeskrivningar.

Klinisk forskningsenhet internmedicin

Forskning vid Sus

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.