Sjukhus hemma

I stället för att stanna på sjukhuset under hela tiden som du behöver specialistvård kan du komma att erbjudas vård i hemmet som ett alternativ till sjukhusvård. Du får då dagliga hembesök av sjukvårdspersonal.

Det finns flera fördelar med vård i hemmet. Bland annat vet vi att patienter som vårdas hemma äter och sover bättre, rör på sig mer, drabbas av färre fallolyckor och behöver mer sällan läggas in på sjukhus igen för sin sjukdom.

Sjukhus hemma kan komma att erbjudas dig som vårdats på en vårdavdelning eller akutmottagning. Personalen på vårdavdelningen och i teamet som jobbar med sjukhus hemma beslut om denna vårdform passar dig och du får frågan om du är intresserad. Det är helt frivilligt att få vård i det egna hemmet och du kan välja att istället stanna kvar på sjukhuset om du så önskar.

Innan du lämnar vårdavdelningen planerar du med vårdpersonalen när de ska komma hem till dig första gången. Väl på plats hos dig ställer de i ordning den medicinska utrustningen och kontrollerar så att den funkar och att du vet hur du ska använda den.

Innan teamet går kommer ni överens om när de ska komma nästa gång, vad som då ska hända och vad du själv behöver göra. Du kan till exempel behöva väga dig och ta blodtryck och puls morgon och kväll. Vad du behöver göra skrivs också in i kalendern i läsplattan som du får låna, så att du har det sparat.

Hembesök

Beroende på vilken behandling du får kommer teamet hem till dig en-tre gånger om dagen. Besöken sker mellan klockan 07.30 - 21.30. Ibland kommer både läkare och sjuksköterska, ibland bara sjuksköterska. Om det behövs kan du också få besök av arbetsterapeut och fysioterapeut. På natten görs inga besök men det finns alltid en läkare som du kan ringa via direktnummer.

Teamet kan göra vissa undersökningar hemma hos dig. Det kan vara blodprover, ultraljudsundersökning och EKG (elektrokardiogram). Om du behöver röntgas på sjukhuset samordnar teamet detta.

Att vara trygg hemma

Det är viktigt att du känner dig trygg med att få vård hemma. Vårdpersonalen kan nås dygnet runt, antingen via telefon eller via läsplattan du får låna. Det är bara att ringa om du mår sämre. Om du blir så pass mycket sämre att du inte kan vara kvar hemma, ordnar teamet så att du kan läggas in utan att behöva söka dig till akuten. Blir du hastigt mycket sämre ska du alltid ringa 112.

Personalen bär grå arbetskläder. Du kan alltid be att få se deras legitimation.

Utrustning

Innan du lämnar sjukhuset går du och vårdpersonalen noggrant igenom utrustningen. När du väl är hemma visar teamet utrustningen en gång till så att du känner dig säker på hur den fungerar. Utrustningen är enkel att använda. Du kan också gå igenom instruktionsfilmerna längre ner på sidan om du behöver repetera. Skulle du fortfarande ha frågor kan du alltid kontakta teamet.

Du kan få med dig följande utrustning hem:

 • läsplatta
 • blodtrycksmätare
 • termometer
 • saturationsmätare
 • våg

Läsplattan

Läsplattan används till kommunikation med teamet genom meddelanden och videobesök. Teamet svarar dig på plattan. Om du vill ses i ett videosamtal kopplar personalen upp det på plattan. Du kan chatta med teamet mellan klockan 07.30 och 21.30.
Du kan också ringa dygnet runt på direktnummer: 040-33 58 28  (Malmö) eller 046-755 00 29 (Lund).

Här skriver du också in vissa resultat som du själv behöver ange. Det finns också en kalender så att det är lätt att veta när teamet kommer på besök och när det finns saker som du ska göra, till exempel mäta ditt blodtryck.

Blodtrycksmätaren

Med blodtrycksmätaren kan teamet se både din puls och ditt blodtryck.

 

Termometern

Termometern är en örontermometer.

 

Saturationsmätaren

Saturationsmätaren är en klämma som du sätter på fingret för att mäta blodets syrehalt.

 

Vågen

 

När du inte längre behöver sjukhus hemma skrivs du ut. Teamet kommer hem till dig för ett utskrivningssamtal och tar med sig utrustningen som du fått låna. Du kommer att få en uppdaterad läkemedelslista och recept om det behövs.

Därefter får din läkare på vårdcentralen all information och tar då också över ansvaret för din fortsatta vård. Efter utskrivningen ombeds du att fylla i en enkät. Dina synpunkter är viktiga för att teamet ska kunna ge ännu bättre vård framöver.

Kontakt

Sus sjukhus hemma Malmö: 040-33 58 28
Sus sjukhus hemma Lund: 046-755 00 29

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.