Ny kirurgisk metod ska underlätta för dialyspatienter

Skånes universitetssjukhus är först i landet med att införa en ny metod för patienter i behov av dialys. Med tekniken kan så kallade dialysfistlar anläggas utan öppen kirurgi. Fördelarna för patienterna är snabbare återhämtning, kortare vårdförlopp och betydligt mindre ärrvävnad.

En dialysfistel är en förutsättning för att kunna ge dialysbehandling till patienter. Dialysbehandling ordineras vid svår njursvikt och startas i regel när mindre än tio procent av njurarnas funktion finns kvar. Behandlingen har funnits sedan 1960-talet med ganska liten utveckling och innovation. 

– Framför allt är det här positivt för våra patienter som slipper den stora ärrvävnaden som du normalt sett får vid anläggningen av en dialysfistel. I klassisk kirurgi skär du i huden men med den här tekniken sticker vi istället i huden, säger Talha Butt, ST-läkare inom kärlkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö.  

Tack vare det mindre omfattande ingreppet blir återhämtningen för patienterna dessutom snabbare. Det innebär att vårdförloppet blir kortare. 

– Nu på senare år har vi sett en utveckling mot minimalinvasiv teknik där vi istället kan använda oss av röntgen och stickteknik för att konstruera en förbindelse mellan en pulsåder och en venåder och skapa en dialysfistel. Det betyder att vi kan operera fler personer per dag vilket är tanken, säger Mac Schlyter, överläkare inom kärlkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

 Istället för öppen kirurgi  

Det nya ingreppet är en helt endovaskulär operation (via blodkärl) genom ett litet snitt i ljumsken.

– Det här är ett verktyg till i verktygslådan för patienter som behöver dialys. Detta ersätter inte den öppna kirurgiska tekniken utan vi erbjuder patienterna fler alternativ med fördelar som den öppna kirurgin inte kan erbjuda. Tanken är att det ska bli en lika bra dialysfistel som den öppna kirurgin erbjuder, säger Talha Butt.  

Exakt hur många som kommer att opereras med den nya tekniken är svårt att svara på. 

– De fall som inte lämpar sig för den öppna kirurgin kollar vi närmre på om de lämpar sig bättre för den här tekniken istället. Just nu är vi tidigt i fasen men förhoppningen är att kunna utöka andelen patienter som kan erbjudas den här tekniken, förklarar Talha Butt.   

Fakta: dialys

  • Dialys är en behandling som innebär att blodet renas från slaggprodukter och olika giftiga ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. 
  • Det finns tre sorters blodkärl i kroppen i form av artärer, vener och kapillärer. Venerna i sig har inte ett tillräckligt stort blodflöde för att fungera i samband med dialys, och läkaren behöver därför skapa ett speciellt blodkärl, en dialysfistel eller en AV-fistel som det även kallas. 
  • Läkaren skapar i regel fisteln under en mindre operation. Det är vanligt att få fisteln på underarmen. Efter ett par månader har venen blivit större och tåligare och kan användas för dialysbehandlingen.