Digitalt verktyg skapar trygghet för hjärtsviktspatienter

Ett 20-tal hjärtsviktspatienter på Skånes universitetssjukhus har testat ett nytt digitalt hjälpmedel. Bilden är en genrebild. Foto: Scandinav
Men hjälp av en digital lösning har patienter med hjärtsvikt sluppit onödiga besök i vården under pågående covid-19-pandemi. Genom att patienterna svarar på ett antal frågor hemifrån kan en mottagning ha full koll på deras tillstånd och göra rätt insatser vid rätt tidpunkt.

Frågorna som patienterna besvarar digitalt rör till exempel vikt, upplevd andfåddhet, trötthet och yrsel.

- Den stora vinsten för patienterna är att de vet att vi har koll på dem och att vi kontaktar dem när det behövs. Detta har varit särskilt viktigt under covid-19 eftersom vi kunnat minska antalet mottagningsbesök utan att tumma på våra uppföljningar, säger Emelie Wånggren, sjuksköterska på medicinmottagning dagvård ¨på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Emelie Wånggren.

Bokar besök när det behövs

De patienter som väljer att koppla upp sig mot den digitala lösningen loggar in med Bank-ID, och får sedan fylla i ett antal värden kopplade till den egna hälsan. En del gör det varje dag och andra mer sällan. Informationen som matas in i verktyget blir värdefull för Emelie Wånggren och hennes kollegor på mottagningen.

- Vi får upp en samlad vy där vi kan följa alla våra patienter. Varje patient har olika referensvärden, exempelvis hur mycket de ska väga, och i verktyget kan vi se om något värde börjar avvika. Då kan vi höra av oss till patienten och fråga hur hen mår och vid behov boka in ett besök på mottagningen, berättar Emelie Wånggren.

Ökad tillgänglighet för patienten

Om en patient inte har rapporterat in sina värden på ett tag går det ut en påminnelse. Patienterna kan också chatta med personalen för att ställa frågor eller förnya recept.

- Det innebär en ökad tillgänglighet för patienterna. Om de kommer på något på helgen behöver de inte vänta till måndagen med att ringa oss, de kan skicka sin fråga direkt och få svar så snart vi ser den. Det blir smidigt både för oss och för patienten, säger Emelie Wånggren.

Fler hjärtsviktspatienter i framtiden

Ungefär två procent av befolkningen i Sverige har någon form av hjärtsvikt och antalet hjärtsviktspatienter beräknas öka kraftigt i framtiden, i takt med att befolkningen blir äldre och att allt fler överlever hjärtinfarkt.

- Att utveckla digitala verktyg där vi kan följa patienterna är en förutsättning för att vi ska klara av att ge vård till allt fler patienter, utan att ha tillgång till fler sjukhusbäddar. För patienternas del innebär det också en vinst i form av färre mottagningsbesök, sannolikt färre återinläggningar på sjukhus och ökad kunskap om sjukdomen, säger biträdande överläkare Oscar Braun.

Fakta: Projekt Integrerad hjärtsviktsvård

  • Digitala lösningar för egenvård och egenmonitorering är en del i projektet Integrerad hjärtsviktsvård.

  • Syftet med projektet är att förbättra hjärtsviktsvården för patienter i Skåne och bland annat minska antalet sjukhusinläggningar med 25 procent.

  • Snabbspår för hjärtsviktspatienter och tidigare diagnoser är andra målområden i utvecklingsarbetet.