Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i samband med rehabilitering vid ryggmärgsskador.

​Skånes universitetssjukhus vårdar patienter för olika former av ryggmärgsskador. Det kan handla om skador efter olyckor eller skador som uppstår i samband med sjukdom, till exempel inflammation eller syrebrist. För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång tidigt. Socialstyrelsen har därför beslutat att koncentrera rehabiliteringen i den akuta fasen till fyra sjukhus i landet, däribland Skånes universitetssjukhus.

Vid den här typen av ryggmärgsskador är risken för dödliga komplikationer hög. Rehabiliteringen räddar liv. Patienterna måste i det akuta skedet vårdas på rätt sätt och på rätt ställe, när det sedan är över efter 2-4 månader fortsätter vården vid patientens hemsjukhus.

Rehabiliteringsinsatserna kan i det akuta skedet handla om att underlätta andning eller förebygga trycksår och smärta. Med det nationella uppdraget utvidgas Sus vanliga geografiska upptagningsområde. Som ett komplement till rehabiliteringsenheten, som är lokaliserad på Orupssjukhuset, har Sus vårdplatser för rehabiliteringsmedicin även nära akutvården.

Det nationella uppdraget gäller vuxna patienter, från 18 år, och kommer att innebära ett fördjupat samarbete mellan alla aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen. Det vill säga sjukhus, primärvård, kommuner och privata vårdgivare, även utanför Södra sjukvårdsregionen. Hela vårdkedjan blir stärkt och patienter i Skåne och Södra sjukvårdsregionen får en god kontinuitet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter