Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus som fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) och rehabilitering vid ryggmärgsskador. Uppdraget i Skåne gäller för vuxna patienter, från 18 år.

En ryggmärgsskada kan uppstå efter olycka eller i samband med sjukdom. I Sverige drabbas ca 300 personer per år av en ryggmärgsskada.

​Skånes universitetssjukhus vårdar redan idag patienter med ryggmärgsskador från hela södra Sverige på Orupssjukhuset i Höör. NHV-uppdraget börjar gälla från och med 1 april 2023 och innebär att Sus tidigare geografiska upptagningsområde utvidgas. Region Skåne förväntas ta emot ca 70 patienter per år.

I samband med uppstarten kommer en ny avdelning att öppnas på Skånes universitetssjukhus i Lund. Den nya avdelningen innebär att patienter som är i behov av akutnära vård samtidigt kan erbjudas rehabilitering.

Beroende på behov kommer vissa patienter att påbörja sin rehabilitering direkt på Orupssjukhuset och vissa i Lund för att sedan fortsätta på Orupssjukhuset.

Rehabiliteringsperioden för en nyskadad ryggmärgspatient är ca 2-4 månader. Därefter överförs patienten till sin hemregion eller kommun. Där kommer fortsatt vård och rehabilitering ske efter behov.

Rehabiliteringen sker i team där flera yrkesgrupper samarbetar med patienten och utformar en individuell rehabiliteringsplan. Vilka yrkeskategorier som ingår i teamet är beroende av patientens behov.

Rehabiliteringen är helt avgörande för hur en person som fått en ryggmärgsskada ska klara sitt fortsatta liv. Målet med rehabilitering är att träna på att självständigt klara sin vardag, med eller utan hjälpinsatser. Andra viktiga delar i vården för ryggmärgsskadade är att personen och dess närstående ska få kunskap och förstå konsekvenserna av sin skada eller diagnos samt förebygga allvarliga komplikationer.

Film om vår nya avdelning

 

Läs mer om den nya avdelningen: Ny enhet ska ge tidigare rehabinsatser för fler patienter

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter