Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i samband med rehabilitering vid ryggmärgsskador.

​Skånes universitetssjukhus vårdar patienter för olika former av ryggmärgsskador. Det kan handla om skador efter olyckor eller skador som uppstår i samband med sjukdom, till exempel inflammation eller syrebrist. För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång tidigt. Socialstyrelsen har därför beslutat att koncentrera rehabiliteringen i den akuta fasen till fyra sjukhus i landet, däribland Skånes universitetssjukhus.

Vid den här typen av ryggmärgsskador är risken för dödliga komplikationer hög. Rehabiliteringen räddar liv. Patienterna måste i det akuta skedet vårdas på rätt sätt och på rätt ställe, när det sedan är över efter 2-4 månader fortsätter vården vid patientens hemsjukhus.

Rehabiliteringsinsatserna kan i det akuta skedet handla om att underlätta andning eller förebygga trycksår och smärta. Med det nationella uppdraget utvidgas Sus vanliga geografiska upptagningsområde. Som ett komplement till rehabiliteringsenheten, som är lokaliserad på Orupssjukhuset, har Sus vårdplatser för rehabiliteringsmedicin även nära akutvården.

Det nationella uppdraget gäller vuxna patienter (från 18 år) och kommer att innebära ett fördjupat samarbete mellan alla aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen: sjukhus, primärvård, kommuner och privata vårdgivare, även utanför Södra sjukvårdsregionen. Hela vårdkedjan blir stärkt och patienter i Skåne och Södra sjukvårdsregionen får en god kontinuitet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter