Resursteamet - Sus eget bemanningsföretag

Resursteamet
Gillar du omväxling? Vill du kunna påverka dina arbetstider och din lön? Vill du ha balans mellan jobb och fritid och tillhöra ett team med chef och kollegor? Då kommer du att gilla resursteamet.

Resursteamet fungerar som ett internt bemanningsföretag. Skillnaden är att du är anställd av Sus, och har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Resursteamet är en egen organisation inom Sus, och du har möjlighet till daglig kontakt med din chef. Tillsammans bildar ni ett team med hög kompetens, flexibilitet och yrkesstolthet. Att arbeta i resursteamet kräver både erfarenhet och flexibilitet. Därför är lönen högre och du har möjlighet att påverka den beroende på hur mycket och när du arbetar.

Som medarbetare i resursteamet blir du ett känt ansikte på Sus. Du blir allt snabbare delaktig i arbetet när du kommer tillbaka till avdelningar där du varit förut. Du får bra möjligheter att utveckla din kompetens och blir en specialiserad generalist genom att jobba inom vitt skilda områden, både inom specialistsjukvården och primärvården.

Se film om resursteamet

Fördelar med jobbet, enligt resursteamet:

  • Att få jobba på olika specialiteter
  • Friheten vad gäller schemat
  • Att man går in som ”konsult” och inte helt och hållet tillhör de avdelningar/enheter man jobbar hos
  • Att man ändå tillhör en enhet och har sin chef närvarande
  • Att få lära sig lite om mycket och vara en specialiserad generalist
  • Spänningen att inte veta hur varje dag ser ut
  • Att det finns bra utvecklingsmöjligheter

- Det allra bästa är att jag får jobba inom väldigt många specialiteter på sjukhuset och ibland även på vårdcentraler. Jag har fått en väldigt bred kompetens och erfarenhet och ute på avdelningarna ses vi på Resursteamet som förebilder. Vi får också ett annat helhetsperspektiv på patientflödet och kan sprida kunskap mellan avdelningarna. Vi har större möjlighet att påverka vårt schema, att ändra i efterhand och att ta ledigt andra tider än på sommaren. Jag träffar nya kollegor hela tiden, men har samtidigt mina kollegor i Resursteamet.
/ Malgorzata, sjuksköterska i resursteamet

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter