Resursteamet - Sus interna bemanningsenhet

Gillar du omväxling? Vill du ha balans mellan jobb och fritid och tillhöra ett team med chef och kollegor? Då kommer du att gilla resursteamet.

Resursteamet är Sus interna bemanningsenhet. Skillnaden är att du är anställd av Sus, du har samma trygghet och förmåner som övriga medarbetare. Resursteamet är en egen enhet inom Sus, och du har möjlighet till daglig kontakt med din chef. Tillsammans bildar ni ett team med hög kompetens, servicemedvetenhet och yrkesstolthet. Att arbeta i resursteamet kräver både erfarenhet och flexibilitet.

Som medarbetare i resursteamet blir du ett bekant ansikte för övriga medarbetare på Sus. När du arbetat ett tag blir du en återkommande resurs vilket skapar trygghet både för dig och de verksamheter som du arbetar på. Du utökar successivt din kompetens och blir mer insatt och van inom flera specialiteter. Du får möjlighet att utveckla din kompetens och bli en specialiserad generalist genom att jobba inom olika områden, inom specialistsjukvården.

Fördelar med jobbet

 • Att få jobba på olika specialiteter
 • Att få lära sig lite om mycket och vara en specialiserad generalist
 • Utmanande att inte veta hur varje dag ser ut
 • Att det finns utvecklingsmöjligheter
 • Du har årsarbetstid och ges möjlighet att jobba på ett mer varierat sätt

Från medarbetare i Resursteamet

- Det allra bästa är att få jobba inom flera specialiteter på sjukhuset. Det ger en bred kompetens och erfarenhet, vilket gör att vi har en värdefull roll på avdelningar och mottagningar. Vi får också ett annat helhetsperspektiv på patientflödet och kan sprida kunskap mellan avdelningarna. Vi har möjlighet att påverka vårt schema, med hänsyn till dygns- och veckovila, ta ledigt andra tider än på sommaren. Man träffar på många kollegor när man är ute och arbetar, samtidigt som man har sin trygghet och tillhörighet i resursteamet.

Gå gärna in på vårt Instagramkonto där du får en inblick i verksamheten.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.