Karriärtjänster för sjuksköterskor ska stärka vården

Izabella Andersson och Åsa Loodin är två av de 23 sjuksköterskor inom ortopedin på Skånes universitetssjukhus som påbörjat nya tjänster.
En ny typ av tjänster för sjuksköterskor ska öka möjligheterna att göra karriär och utvecklas i yrket. Satsningen inom Skånes universitetssjukvård är den första i sitt slag i Sverige och syftar till att skapa en hållbar kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov.

Expertsjuksköterskan Åsa Loodin är övertygad om att även patienterna är vinnare när sjuksköterskor vill stanna kvar i verksamheten och fördjupa sina kunskaper.

− Ju mer du kan om specialiteten desto mer specifik omvårdnad kan du ge. Då blir vården också mer patientsäker, säger hon.

Tydliga utvecklingsvägar inom sjuksköterskeyrket och möjlighet till kontinuerligt lärande är viktiga faktorer för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det är bakgrunden till satsningen på Core curriculum som startades som ett utvecklingsprojekt 2018 och som nu successivt införs i verksamheter inom förvaltningen Skånes universitetssjukvård, som består av Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund samt lasaretten i Ystad, Trelleborg och Landskrona.

− Som förvaltningschef vill jag att våra sjukhus ska upplevas som bra arbetsplatser där alla medarbetare trivs och vill stanna kvar och utvecklas. Det är därför vi driver stora, genomgripande satsningar som Core curriculum och magnetmodellen, som syftar till att erbjuda bra förutsättningar i karriär och arbetsliv. Jag är övertygad om att detta på sikt kan bidra till att skapa den arbetsmiljö och den möjlighet till karriärutveckling som vi vill ha, säger förvaltningschef Björn Ekmehag.

Projektet inleddes 2018

En viktig milstolpe i satsningen har varit införandet av en tjänstestruktur för sjuksköterskor. Den innebär att sjuksköterskor i de senare faserna av utvecklingsprogrammet blir behöriga att söka tjänster som innebär utökade karriärmöjligheter och ett utökat ansvar. Skånes universitetssjukvård är den första sjukvårdsförvaltningen i Sverige att införa detta.

− Genom att införa karriärtjänster för sjuksköterskor vill vi sträva mot att särskilt kompetenta medarbetare som befinner sig i de senare faserna av utvecklingsprogrammet, har ett ansvar, ett uppdrag och en lön som motsvarar deras kompetens. Vi har arbetat tillsammans i projektet i fyra år och att nu se verksamhetsområde ortopedi gå i mål känns fantastiskt roligt, ett stort och viktigt steg för sjuksköterskor i hela landet, säger David Sparv, chefssjuksköterska.

Projektet har drivits av medarbetare och chefer inom Skånes universitetssjukvård tillsammans med representanter för Vårdförbundet samt universiteten i Lund och Malmö.

Nya tjänster

Sammanlagt har 23 sjuksköterskor inom ortopedi påbörjat nya tjänster – 21 i den avancerade fasen, en i specialistfasen och en i expertfasen. Nyblivna expertsjuksköterskan Åsa Loodin har varit med under hela processen med att införa Core curriculum i verksamheten.

− Det har varit en spännande resa med mycket jobb, men det har det varit värt. Det är fantastiskt att vi har kommit så här långt, jag kan nästan inte tro att vi är här nu.

För hennes del innebär den nya tjänsten som expertsjuksköterska ett viktigt pedagogiskt uppdrag på flera av ortopedens avdelningar.
− Jag ansvarar bland annat för den pedagogiska modellen för våra studenter och identifierar behov av kompetenshöjning hos medarbetarna. Det kan till exempel handla om omvårdnadsfrågor där jag ser att vi kan jobba med utveckling, säger Åsa Loodin.

Izabella Andersson har arbetat på ortopediavdelning 11 i tre år och påbörjade nyligen sin nya tjänst i den avancerade fasen. Uppdraget innebär bland annat att hon kommer att ha mer utrymme att arbeta med olika former av förbättringsarbeten.

− Det känns som ett erkännande och en möjlighet att vidareutvecklas inom ett område som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill hela tiden känna att jag utvecklas. Det var det som gjorde att jag ville börja jobba här från början, säger hon.

Utvecklingsprogrammet ska efterhand införas i hela organisationen och fler verksamheter har kommit långt i det förberedande arbetet.
– Vi kommer under våren att avsluta pilotprojektet och gå över i ett införandeprojekt. Vi räknar med att ha kommit en bra bit på väg under 2022, säger David Sparv.

Fakta: Det här är Core curriculum

  • Utvecklingsprogrammet Core curriculum beskriver en möjlig utveckling från nyutexaminerad till expert. Det är indelat i fem faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor.
  • I varje fas går sjuksköterskan igenom kompetensutvecklingsaktiviteter för att nå lärandemål. Vissa mål och aktiviteter är gemensamma för hela förvaltningen medan andra är särskilt anpassade efter specialiteten.
  • I de senare faserna av utvecklingsprogrammet blir sjuksköterskan behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar. Hur många tjänster som ska finnas i varje fas styrs av verksamhetens behov av olika kompetenser.
  • I samband med tillsättning av tjänster genomförs en ny lönesättning utifrån det extra ansvar och uppgifter som den nya tjänsten innebär.
  • De positiva effekter som Core curriculum förväntas bidra med för sjuksköterskor kan sannolikt överföras till fler yrkesgrupper. Våren 2022 genomförs därför ett pilotprojekt för att testa om modellen fungerar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.