Avancerad bäckenkirurgi

Skånes universitetssjukhus har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området avancerad bäckenkirurgi.

Skånes universitetssjukhus är ett av tre sjukhus i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård inom avancerad bäckenkirurgi. Uppdraget omfattar bedömning och vid behov operation av patienter med cancer i urinblåsa, prostata, ändtarm/tjocktarm och gynekologisk cancer. Denna typ av kirurgi kan också bli aktuell för patienter som har kvarvarande tillstånd efter tidigare cancersjukdomar samt för patienter med vissa ovanliga tumörformer i bäckenet.

I Sverige behöver årligen cirka 500–750 patienten med bäckencancer bedömas om de är i behov av avancerad bäckenkirurgi. Cirka 250 av dessa genomgår sedan kirurgin.

Operationen går till på olika sätt beroende på diagnos. I vissa fall tas hela eller delar av organ, såsom urinblåsan eller tjocktarmen, bort. I andra fall handlar det om att avlägsna tumörer eller delar av skelettet i bäckenet. Ibland syftar kirurgin till att återuppbygga vävnad som skadats tidigare, genom kärlrekonstruktion, vaginalrekonstruktion eller viss urinvägsrekonstruktion.

Skånes universitetssjukhus har ett väl upparbetat samarbete mellan alla de olika typer av bäckenkirurger (kolorektalkirurger, gynekologiska tumörkirurger och urologer) samt andra specialister som krävs för att utföra kirurgin. För att patienterna ska få en god vård inför och efter operationen finns även fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och stomi-/uroterapeuter med specifik kompetens.

Medarbetare från flera medicinska specialiteter inom Skånes universitetssjukhus samarbetar i flera nationella och internationella forskningsprojekt inom områdena kolorektal, gynekologisk och urologisk cancer. Utöver det finns ett väletablerat tvärdisciplinärt samarbete kring patientgruppen, både i samband med bedömning och operation.

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från en annan vårdgivare. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.