Handkirurgi

Vi utför högspecialiserad kirurgi på bland annat nerver och böjsenor, titthålskirurgi, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador.

Handkirurgins verksamhet finns i Malmö och består av mottagning, vårdavdelning, operationsavdelning samt rehabiliteringsmottagning.

På vår mottagnings- samt rehabiliteringsavdelning tar vi årligen emot runt 40 000 patientbesök. I vår specialutrustade operationsavdelning utförs mer än 4 000 handkirurgiska operationer.

Patienterna vårdas vid behov inneliggande på handkirurgens vårdavdelning. Den dagkirurgiska patienten omhändertas också inne på denna avdelning. På vår rehabiliteringsavdelning arbetar specialintresserade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator.

Totalt finns här cirka 20 specialiserade handkirurger som tillsammans med drygt 100 medarbetare erbjuder patienterna ett kvalificerat omhändertagande.

Vi är med och driver kvalitetsregistret HAKIR som har fått status som nationellt kvalitetsregister av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). HAKIR ger snabbt värdefull information om vårdkvalitet, både avseende patientnöjdhet, komplikationer och skillnader i resultat mellan olika operationsmetoder. Registret kommer också att bli en god källa för klinisk forskning.

Du kan läsa mer om HAKIR här.

Handkirurgi är en del av verksamhetsområde specialiserad kirurgi. Verksamhetschef är Katarina Bexelius.

Forskning

Till våra specialområden hör skador på nerver och böjsenor, titthålskirurgi, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador. Inom dessa områden bedrivs klinisk och experimentell forskning i samarbete med andra forskargrupper, både i Sverige och internationellt.

Läs mer om vår forskning på vid Skånes universitetssjukhus.

Utbildning

Vi specialistutbildar läkare i handkirurgi. Även blivande specialistläkare i ortopedi, plastikkirurgi och andra angränsande specialiteter får sin handkirurgiska utbildning hos oss.

Dessutom undervisas blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal vid enheten. Till oss söker sig också utländska specialister för att vidareutbilda sig.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi ligger i framkant när det kommer till att utveckla handkirurgin och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling inom handkirurgisk omvårdnad och dessutom möjlighet att delta i forskning och utveckling.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter