Handkirurgi

Handkirurgin på Sus erbjuder vård till barn och vuxna med olika sjukdomar och skador på händerna. Vi har omfattande högspecialiserad klinisk verksamhet, utbildning och internationellt välansedd forskning.

Handkirurgins verksamhet finns i Malmö och består av mottagning, vårdavdelning, operationsavdelning samt rehabiliteringsmottagning. Vårt upptagningsområde omfattar Södra sjukvårdsregionen med cirka 1,8 miljoner invånare.

På vår handkirurgiska operationsavdelning utför vi högspecialiserad kirurgi på alla vävnader omfattande t.ex. nerver, senor, skelett, kärl, ligament och glidytor. Exempel på dessa operationer är:

 • titthålskirurgi
 • handledskirurgi
 • ledproteskirurgi
 • mikrokirurgi
 • handmissbildningar
 • förlossningsskador.

På våra mottagningar tar vi årligen emot runt 40 000 patientbesök. I vår specialutrustade operationsavdelning utförs mer än 3 500 handkirurgiska operationer.

Patienterna vårdas vid behov inneliggande på Hand- och plastikkirurgiavdelning Malmö . Den dagkirurgiska verksamheten är förlagd i nära anslutning till denna avdelning. Inom vår rehabilitering arbetar specialintresserade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer.

Totalt finns här cirka 20 specialiserade handkirurger som tillsammans med ca 90 medarbetare erbjuder patienterna ett kvalificerat omhändertagande.

Vi är med och driver kvalitetsregistret HAKIR som har fått status som nationellt kvalitetsregister av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). HAKIR ger snabbt värdefull information om vårdkvalitet, både avseende patientnöjdhet, komplikationer och skillnader i resultat mellan olika operationsmetoder. Registret är också en god källa för klinisk forskning.

Du kan läsa mer om HAKIR här.

Handkirurgi är en del av verksamhetsområde specialiserad kirurgi. Verksamhetschef är Katarina Bexelius.

Forskning

Till våra specialområden hör skador på nerver och böjsenor, titthålskirurgi, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador. Inom dessa områden bedrivs klinisk och experimentell forskning i samarbete med andra forskargrupper, både i Sverige och internationellt.

Forskning vid Sus

Forskningsportal

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för handkirurgi.

Handkirurgi — Lunds universitet

Utbildning

Vi specialistutbildar läkare i handkirurgi. Även blivande specialistläkare i ortopedi, plastikkirurgi och andra angränsande specialiteter får sin handkirurgiska utbildning hos oss.

Dessutom undervisas blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal vid enheten. Till oss söker sig också utländska specialister för att vidareutbilda sig.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi ligger i framkant när det kommer till att utveckla handkirurgin och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling inom handkirurgisk omvårdnad och dessutom möjlighet att delta i forskning och utveckling.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.