Rekordår för hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus

2021 blev ett rekordår när det gäller antalet hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus.
2021 blev ett rekordår när det gäller antalet hjärttransplantationer på Skånes universitetssjukhus. Inom thoraxkirurgin i Lund utfördes fler hjärttransplantationer än någonsin tidigare, 36 stycken, vilket är flest i Skandinavien.

Hjärttransplantationer på vuxna utförs i Sverige på Skånes universitetssjukhus i Lund och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. En förklaring till att 2021 blev ett rekordår för Skånes universitetssjukhus kan vara hur donerade hjärtan fördelas i landet. Det pågår ett projekt som syftar till att skapa en nationell väntelista för hjärttransplantation i Sverige för att få en mer jämlik vård i landet.

– Det har skett en förändring inom hjärttransplantationsverksamheten i Sverige som innebär att patienter som det kan vara svårt att hitta matchande organ till på grund av immunologiska faktorer, nu prioriteras nationellt. Dessutom matchas yngre donatorer i första hand med yngre mottagare nationellt. Det kan vara så att fler patienter på vår väntelista 2021 kunde matchas nationellt mot donerade hjärtan och därmed bli transplanterade hos oss, säger Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Fler organdonationer

2021 var även ett rekordår i Sverige för organdonationer. Det kan också kan ha varit en bidragande faktor men Johan Nilsson förklarar att sambandet inte är självklart.

– Ju fler donatorer vi har desto fler hjärtan kan bli aktuella för transplantation men ett rekordår för organdonationer behöver inte innebära rekordår för hjärttransplantationer. Det kan till exempel bero på att donatorerna är äldre, då kan vi inte alltid använda hjärtat. Ju äldre donatorn är desto större är risken för senare komplikationer och därför blir det i praktiken en övre gräns kring 70 år.

Antalet organdonatorer i Sverige det högsta hittills (socialstyrelsen.se)

Förutom ålder är det donerade hjärtats funktion en avgörande faktor för om ett donerat hjärta kan användas eller inte.

– Hjärtat måste ha normal vänsterkammarfunktion, det ska vara väldigt speciella omständigheter för att vi ska använda ett hjärta med sänkt funktion.

Ziad Hasbini fick ett nytt hjärta

59-årige Ziad Hasbini är en av de 36 personer som förra året fick ett nytt hjärta på Skånes universitetssjukhus. Efter tio år med växande hjärtproblem sattes Ziad Hasbini upp på väntelistan för transplantation under sommaren 2020.

– Jag var väldigt andfådd hela tiden, trött och kunde inte leva ett vanligt liv. Men jag har hela tiden försökt ha en positiv inställning och tänkt att saker löser sig. Det har hjälpt mig mycket, säger Ziad Hasbini.

Så en dag i februari ringde telefonen.

– Det var den 14 februari, på alla hjärtans dag, när jag fick ett samtal från sjukhuset i Lund där de sade att de hittat ett hjärta som passade och att en taxi skulle hämta mig om 20 minuter. Då blev det stressigt och nervöst, berättar Ziad Hasbini.

Operationen gick bra och Ziad Hasbini återhämtade sig snabbt. Efter två till tre veckor kunde han så smått börja träna och i oktober avbröt han sin sjukskrivning och började arbeta igen.

– Nu mår jag jättebra och kan leva som vanligt. Jag är väldigt tacksam för att jag fått den här möjligheten tack vare en annan människas beslut. Någon gång kommer vi alla att dö, varför inte ge någon annan möjlighet att leva genom att donera sina organ?

Tack vare de många hjärttransplantationerna under 2021 är väntelistan på Skånes universitetssjukhus i nuläget relativt kort. Men här har sannolikt pandemin spelat en roll då färre personer sökt vård för olika typer av hjärtproblem. Det har lett till att utredningar inte kommit igång i samma utsträckning som tidigare och det har i sin tur lett till att färre satts upp på väntelista för transplantation. I slutet av januari väntade 19 personer i Sverige på ett nytt hjärta, 11 på Skånes universitetssjukhus i Lund och 8 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi borde ha betydligt fler på väntelistan sett till vår folkmängd. Om man överför internationella siffror till Sverige borde vi ha 250 personer som är i behov av transplantation eller en mekanisk hjärtpump. Förra året transplanterades 66 patienter. Jag tror det är rimligt att utgå från att behoven av transplantationer kommer att öka framöver när utredningsdelen kommer igång i normal omfattning, säger Johan Nilsson.

Vill du donera organ? Anmäl dig till donationsregistret här (socialstyrelsen.se)

Fakta: Hjärttransplantationer

 • Hjärttransplantationer på vuxna utförs på Skånes universitetssjukhus i Lund och på
  Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Antal hjärttransplantationer 2021:
  Sverige: 66 (36 på Skånes universitetssjukhus och 30 på Sahlgrenska)
  Danmark: 24
  Norge: 23
  Finland: 22