Vävnadsbanken på Skånes universitetssjukhus breddar sin verksamhet

Vävnadsbanken på Skånes universitetssjukhus breddar sin verksamhet och öppnar den 12 november, i samband med Donationsveckan, en sal för donationsoperationer. De nya lokalerna ska även användas som testbädd för utveckling av nya kirurgiska tekniker.

Vävnadsbanken är Skandinaviens största vävnadsinrättning och samarbetar med sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Här arbetar sex vävnadskoordinatorer med hela kedjan, från att identifiera möjliga donatorer till att vävnaderna transplanteras. Varje år förmedlar Vävnadsbanken cirka tusen donerade vävnader som till exempel hornhinnor, senor, hjärtklaffar och hud. 

– Idag görs uttag av vävnader ofta på bårhus eller obduktionsavdelningar. Att ha tillgång till en särskild operationssal för avlidna donatorer i anslutning till Vävnadsbanken som finns i samma byggnad som bårhus och obduktionsverksamhet är en unik lösning i Skandinavien, säger Mali Sjetne Rosdahl, enhetschef på Vävnadsbanken. 

Fler och olika typer av vävnader

– Med den nya salen för donationsoperationer kan Vävnadsbanken tillvarata mer och flera olika typer vävnader med högre kvalitet under optimala förhållanden, säger Torsten Malm, före detta överläkare i barnhjärtkirurgi och sektionschef på Vävnadsbanken och en av de som arbetat med projektet från idé till verklighet.

I anslutning till operationssalen finns även lokaler för forskning och undervisning. Miljön kan användas för att utveckla nya kirurgiska metoder och tekniker. 

– Exempelvis kan handkirurger utveckla sin förståelse för och hanteringen av den komplexa anatomin med blodkärl, nerver, muskler och senor; barnhjärtkirurger kan öva på ovanliga och tekniskt svåra ingrepp som att tillvarata en hjärtklaff utan att skada närliggande strukturer, säger Phan-Kiet Tran, överläkare och chef för barnhjärtkirurgin på Skånes universitetssjukhus. 

Nya tekniker testas

Miljön ska fungera som testbädd för utveckling av nya tekniker inom kirurgi, till exempel robotassisterad kirurgi för att sy i de yttre hudlagren, ett projekt där kunskap inom medicin, teknik och robotik kombineras och där en miljö med en testbädd är värdefull för det fortsatta arbetet.     
Testbädden gör det möjligt att utvärdera och validera kommande automatisering av kirurgi på mänsklig vävnad. 

– Detta är ett stort och viktigt steg för att använda ny teknik på levande mänsklig vävnad om man jämför med nuvarande testbäddar som är baserade på virtuella lösningar, artificiella material eller djur. För innovativ kirurgisk teknologi är detta en patientsäker väg till kliniska prövningar på levande patienter, säger Phan-Kiet Tran.