AI-stödd bröstcancerscreening: lovande resultat men många frågor ännu obesvarade

En forskningssammanställning har granskat den tillgängliga forskningen om AI vid bröstcancerscreening.
Hur står sig screening för bröstcancer med hjälp av AI jämfört med nuvarande praxis där två röntgenläkare granskar bilderna? Resultaten av en ny forskningssammanställning gjord på Skånes universitetssjukhus pekar på att artificiell intelligens i kombination med en röntgenläkare troligen kan hitta lika många, eller fler, fall av bröstcancer jämfört med dagens modell.

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och bröstcancerscreening med mammografi erbjuds alla kvinnor i Sverige i åldrarna 40–74 år. Mammografibilderna från screeningen granskas idag i Södra sjukvårdsregionen av två röntgenläkare.

Samtidigt har den tekniska utvecklingen med datorgenomförd bildanalys och AI för tolkning av radiologiskt bildmaterial de senaste åren gjort stora framsteg, och flera olika modeller för användning av AI vid mammografi har utvecklats och erbjuds idag som olika produkter.

All tillgänglig forskning

Forskningssammanställningen ”Artificiell intelligens vid bröstcancerscreening med mammografi” är gjord av HTA syd vid Skånes universitetssjukhus och sakkunniga inom området. Tillsammans har de tittat på bästa tillgängliga forskning om användandet av AI i samband med bröstcancerscreening med mammografi, för att undersöka om det går att dra slutsatser kring effektivitet och resultat.

– Sammanställningen ger en del svar om prestanda vad det gäller att hitta bröstcancrar, men den visar också att många frågor om effekten av AI inom bröstcancerscreening ännu är obesvarade. Till exempel går det inte att dra någon slutsats om det är mer eller mindre farliga cancrar som hittas med AI, jämfört med nuvarande rutin, säger Maria Madestam, sakkunnig i forskningssammanställningen och överläkare vid Unilabs mammografi i Helsingborg.