Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel – Guch

Vår guch-verksamhet ansvarar för den grupp av mestadels unga vuxna människor som behandlats för svåra hjärtfel som barn. Guch är förkortning för "grown-ups with congenital heart defects".

Barnhjärtkirurgin och barnkardiologin har åstadkommit fantastiska resultat under de senaste decennierna, inte minst i Sverige. De allra flesta barn som föds med hjärtfel uppnår numera vuxen ålder, vilket innebär att vår patientgrupp ökar kraftigt. Framstegen syns tydligast hos barnen med de mest komplicerade hjärtfelen.

Det finns i dagsläget 15 000-20 000 vuxna svenskar med någon form av medfött hjärtfel. I många fall är hjärtfelet opererat, men det finns också enklare hjärtfel som inte har krävt operation.

Guch på Skånes universitetssjukhus

Vår stora kunskap och erfarenhet inom guch-området är nationellt uppmärksammad. Vi har hög ekokardiografisk kompetens, högkvalitativ MR-diagnostik och är ett centrum för kateterburna interventioner. Guch-verksamheten samordnas vid hjärtmottagningen i Lund.

Nationell högspecialiserad vård

Sedan 2008 har vi Socialstyrelsens tillstånd och uppdrag att bedriva hjärtkirurgi inom guch-området som rikssjukvård, som idag heter nationell högspecialiserad vård. 

Kvalitetsregistret Swedcon

Vi rapporterar till Sveriges nationella register för medfödda hjärtsjukdomar. Registret följer en stor mängd barn, ungdomar och vuxna på lång sikt. Uppgifterna används för att utveckla vården, framställa statistik samt för forskning.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?