Bättringsvägar

Bättringsvägar är namnet på hälsostigar runt sjukhusområdet. Bättringsvägarna är tillgängliga för alla som vill sträcka på benen en stund – medarbetare, patienter, närstående och andra besökare. Tanken är att locka fler att röra sig som en del av sin behandling. Det kan också vara ett sätt att fördriva tiden mellan olika besök eller för att skingra tankarna och därmed må bättre.

Bättringsvägen Lund 1

En slinga på 800 meter som går runt sjukhusområdet i Lund. Längs vägen finns fem rastställen.