Samma barnmorska hela vägen ger trygghet

Nu införs vårdmodellen Min barnmorska på Skånes universitetssjukhus.
Skånes universitetssjukhus inför en ny vårdmodell som ska skapa extra trygghet för gravida kvinnor med förlossningsrädsla, ångest och oro eller som inte förstår svenska. Då kommer samma barnmorska att följa den gravida kvinnan genom både graviditet, förlossning och eftervård.

–  Vi vet att kvinnor värderar trygghet lika högt som medicinsk kompetens under förlossningen. Med samma barnmorska skapar vi trygghet och ger en fin start på föräldraskapet för kvinnor som behöver lite extra stöd, säger Malin Torkildsen, projektledare och enhetschef för nyinrättade BB Min barnmorska Malmö.

Vetenskaplig utvärdering

Vårdmodellen Min barnmorska införs i Malmö i form av ett treårigt projekt. En viktig del av arbetet är att få mer kunskap om vad vårdmodellen betyder för både kvinnan och barnet.

– Vi ska bland annat ta reda på hur kvinnorna upplever förlossningen och hur det påverkar mamman och barnets hälsa, säger universitetsbarnmorska Cecilia Häggsgård på Skånes universitetssjukhus.

I samarbete med Lunds universitet kommer hon att göra en vetenskaplig utvärdering av vårdmodellen tillsammans med Christine Rubertsson, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Goda resultat

Arbetssättet är inte nytt. Vårdmodellen har med goda resultat införts på flera platser både i Sverige och internationellt.

– De erfarenheterna tar vi självklart med oss in i detta projekt, säger Cecilia Häggsgård.

Redan under våren kan remisser skickas till projektet som startar efter sommaren. Då kan kvinnor med förlossningsrädsla, oro och ångest samt kvinnor som saknar språkkunskaper i svenska eller engelska ta del av vårdmodellen. 

Den gravida kvinnan tilldelas en ansvarig barnmorska som följer henne hela vägen – både före, under och efter förlossningen. Kvinnan kan också dygnet runt nå verksamheten via telefon för frågor, rådgivning och stöd. Samtidigt finns det runt kvinnan ett team med barnmorskor som hon tidigare träffat och som rycker in om ansvarig barnmorska inte kan vara med under själva förlossningen.

Påverkar amning

– Oavsett när det är dags att föda kommer en barnmorska som kvinnan tidigare träffat att vara med under förlossningen. Att känna den tryggheten kan ge bättre förutsättningar för att förlossningen ska bli en positiv upplevelse som vi vet kan påverka både amning och den psykiska hälsan, kommenterar Malin Torkildsen.