Ultraljud kan ersätta operation på äggstockarna

Att följa upp godartade förändringar i äggstockarna med ultraljud, i stället för att operera, ger inte ökad risk för följdsjukdomar. Det visar ny forskning som bland annat gjorts på Skånes universitetssjukhus. Resultaten kan innebära att färre kvinnor drabbas av kirurgiska komplikationer.

Forskarna har i ett internationellt samarbete följt upp närmare 2 000 kvinnor, varav ungefär 600 från Malmö, för att se hur godartade förändringar i äggstockarna utvecklas om de inte behandlas.

– En minskning av antalet kvinnor som opereras för godartade äggstocksförändringar kan leda till att färre kvinnor drabbas av kirurgiska komplikationer, ibland mycket allvarliga, och medföljande obehag. Dessutom skulle sjukvårdskostnaderna minska, säger Lil Valentin, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Risker vid operation

Många olika sorters tumörer kan uppstå i äggstockarna. De allra flesta är godartade. Vanligast är vätskefyllda blåsor, så kallade cystor, men tumörer bestående endast av fast vävnad, så kallade knutor, kan också bildas.

Lil Valentin, som lett studien, har sedan slutet av 1990-talet tillsammans med kollegor från bland annat Belgien, forskat kring hur man inom sjukvården ska kunna skilja mellan godartade och elakartade cystor och knutor i äggstockarna för att undvika onödiga kirurgiska ingrepp. Resultaten har publicerats i Lancet Oncology.

Ultraljud ger färre komplikationer

Kirurgin vid behandling av äggstocksförändringar innebär risk för komplikationer och besvärande sidoeffekter, som kan påverka livskvaliteten negativt. Till exempel kan det bildas sammanväxningar som kan leda till tarmvred eller kronisk smärta, och för kvinnor i fertil ålder finns risk för fertilitetsproblem, berättar Lil Valentin.

– I vården rekommenderas fortfarande mycket ofta operation vid äggstocksförändringar som bedömts vara godartade. Det beror på att man antar att det finns risk för komplikationer som torsion, det vill säga att äggstocken snurrar sig så att blodförsörjningen stryps, eller för att en cysta spricker. Vår studie visar att uppföljning av godartade förändringar i äggstockarna med ultraljud i stället för att operera inte leder till ökade risker för följdsjukdomar. Snarare tvärtom eftersom vi undviker kirurgiska ingrepp som i sig ökar risken för komplikationer.

Studien publicerad i Lancet Oncology