Miljoner till forskning om ovanlig lungsjukdom

Karin Tran Lundmark tillsammans med sina forskarkollegor. Foto: Hjärt-Lungfonden
Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet har tilldelats ”Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare” på sex miljoner kronor. Hennes mål är att bättre kunna hjälpa barn och vuxna med den obotliga lungsjukdomen pulmonell hypertension (PH).

– Det känns såklart jätteroligt och väldigt uppmuntrande att få anslaget, säger Karin Tran-Lundmark.

Pulmonell hypertension (PH) betyder förhöjt blodtryck i lungans blodkärl, vilket på sikt skadar hjärtat. Det finns många varianter av PH. Hos barn är de vanligaste orsakerna att man har ett medfött hjärtfel eller att man är för tidigt född. Barn och vuxna som drabbas av PH kan bli andfådda vid ansträngning, känna trötthet och även drabbas av bröstsmärtor och svimning. I allvarliga fall krävs lungtransplantation.

Ovanlig sjukdom

– Det är visserligen en ovanlig sjukdom, men den skapar stort lidande och idag finns ingen bra behandling.

Med hjälp av en unik tredimensionell avbildningsmetod som Karin Tran-Lundmark och hennes forskarteam använder sig av, går det att tydligt se de minsta kärlen i lungan.

Stor nytta

– Metoden gör att vi bättre kan förstå sjukdomen och dess mekanismer för att kunna utveckla nya läkemedel. Samtidigt lär vi oss mer om sambandet mellan det som händer i lungans blodkärl vid PH och hjärtats funktion. Det är kunskap som vi också har stor nytta av när vi avgör tidpunkt för operation av medfödda hjärtfel och gör hjärttransplantationer, säger Karin Tran-Lundmark.