Digital övningsbank inom fysioterapi lanseras i Europa

Johanna Blom har tillsammans med en europeisk patientförening utvecklat en digital plattform med övningar.
Tack vare en stor digital samling av övningar kan vården i Europa förbättras för patienter med den neurologiska sjukdomen cervikal dystoni. Den digitala plattformen har tagits fram av Johanna Blom, fysioterapeut på Skånes universitetssjukhus, och lanseras internationellt under hösten.

Cervikal dystoni innebär att muskelsammandragningar i nacken eller halsen ger ofrivilliga huvudrörelser, skakningar och påverkar kroppshållningen. 70 procent av patienterna lider dessutom av smärta och huvudvärk.

Det är känt att tillståndet är kopplat till en störning i hjärnans basala ganglier som skickar för många och felaktiga impulser till vissa muskelgrupper samtidigt som impulserna hämmas till andra.

– Orsaken till störningen är i de flesta fall okänd. Det finns en del fall som beror på trauma mot nacken, skada i hjärnan eller ärftlighet men ofta vet vi inte varför patienterna drabbas, säger Johanna Blom.

Träning en viktig del i behandlingen

För de allra flesta är det ett kroniskt tillstånd. Den medicinska behandlingen består oftast av regelbundna injektioner med botulinumtoxin (ett nervgift som i renad och mycket försvagad och form används i medicinsk behandling och har en avslappnande effekt på spända muskler), men fysioterapi är en viktig del för att patienterna ska må bättre.

Varje patient har ett eget mönster av muskelsammandragningar som gör att fysioterapin måste anpassas individuellt.

– Fysioterapeuter kan känna igen mönster och se vilken muskulatur som är överaktiverad. Utifrån det gör man sedan ett träningsprogram med olika rörelser som patienterna får med sig hem. Studier har visat att patienter upplever att de får en bättre hälsa och livskvalitet av träningen samt att den minskar dystonins svårighetsgrad jämfört med vid enbart medicinsk behandling.

Behov av samlad kunskap

2020 började Johanna Blom fundera över om det inte borde gå att underlätta arbetet med träningsprogram. Hon använde sitt eget nätverk av fysioterapeuter, både nationellt och internationellt, och upptäckte att alla skrev övningsprogram för hand. Tänk om man istället kunde samla dem i ett digitalt verktyg?

– Det fanns ett väldigt sug efter övningar och många har kontaktat mig med frågor om hur man ska behandla. Jag såg att det fanns ett behov av att samla kunskapen om fysioterapi kopplat till cervikal dystoni.

Underlättar för sjukvård och patienter

Johanna Blom började samla ihop, kategorisera och katalogisera alla övningar och en digital plattform började växa fram. Dystonia Physio Exercise Hub består idag av en övningsbank där fysioterapeuter utifrån patientens behov kan välja de rätta övningarna och sätta samman ett träningsprogram.

Patienten får i mötet med fysioterapeuten en personlig kod, som sedan ger tillgång till det utprovade hemträningsprogrammet i plattformen.

– Det här ersätter inte mötet med sjukvården. Patienten måste fortfarande komma på besök så att en fysioterapeut tillsammans med läkare kan göra en analys av behoven, behandla och se vilka övningar som fungerar för just den patienten. Plattformen underlättar fysioterapeuternas arbete med att skapa och uppdatera träningsprogram och gör det mer tillgängligt och lättare för patienterna att förstå hur övningarna ska göras.

Bidrar till kunskapsspridning

Nu finns 115 övningar i katalogen och plattformen kan användas på dator, mobil och läsplatta. Den är gratis att använda och belastar inte sjukvården ekonomiskt.

Plattformen har byggts i samarbete med den europeiska patientföreningen Dystonia Europe, och är sponsrad av Boston Scientific Foundation Europe. Den lanserades i Sverige november 2021, till hösten väntar lansering i övriga Europa.

– Kunskapsspridning är viktigt för mig och för att vi ska ha en jämlik vård. Jag tänker att plattformen ska kunna bidra ännu mer till det och att fysioterapeuter, andra vårdprofessioner och patienter ska kunna söka mer kunskap när det finns ett verktyg som underlättar, säger Johanna Blom.

Länk till webbplattformen: Dystonia Physio Exercise Hub

Fakta: Cervikal dystoni

  • Dystoni orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten. Detta kan ge upprepade ofrivilliga rörelser som skakningar, muskelsammandragningar och onormal kroppshållning.
  • De ofrivilliga rörelserna kan orsakas av muskelsammandragningar i en särskild muskel, en grupp av muskler, en del av kroppen, eller omfatta hela kroppen.
  • De vanligaste formerna av dystoni är lokalt begränsade till ett område av kroppen och cervikal dystoni är den vanligaste bland dessa.
  • Det finns cirka 30 fall av cervikal dystoni per 100 000 invånare.
    Källa: Svensk dystoniförening (dystoni.se)