Sus chefsjuksköterska pratade om Magnetmodellen i Almedalen

David Sparv, chefsjuksköterska på Sus, talade på Almedalsveckan.
Chefsjuksköterska David Sparv har på Almedalsveckan pratat om Sus arbete med Magnetmodellen för att behålla sjuksköterskor.

– Det finns inga enkla lösningar för de komplexa problem och utmaningar som vården står inför. Men med den internationellt väl beprövade Magnetmodellen kommer vi att organisera vården enligt bästa tillgängliga kunskap. Vi skapar struktur och ger bland annat förutsättningar för samarbete över yrkesgränserna och kompetensutveckling för sjuksköterskor.

David Sparv deltog i ett symposium med titeln ”Så kan hälso- och sjukvården organiseras för att behålla sjuksköterskor”, arrangerat av Svensk Sjuksköterskeförening.