Sprutbytet i Malmö firar 35 år: “Den här verksamheten räddar liv”

Marianne Alanko Blomé.
För 35 år sedan startade Sprutbytet i Malmö. Här kan personer som injicerar droger byta ut sina använda kanyler mot nya. När verksamheten nu bjuder in till jubileumsfirande är temat forskning och dess nytta för Sprutbytets deltagare. ”Deltagarna är mycket forskningsvänliga. De ser vikten av studier och forskning på området och vill att andra ska få det bättre”, säger Marianne Alanko Blomé som är ansvarig läkare på Sprutbytet vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Sprutbytesverksamhet infördes i Lund 1986 och i Malmö 1987. Det var efter att Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderat utdelning av sprutor och kanyler som ett sätt att minska spridningen av hiv bland personer som injicerar droger.

Kontroversiell verksamhet

Länge var dessa de enda sprutbytena i landet. Sprutbyten var egentligen förbjudna i Sverige men Malmö och Lund hade ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen som gjorde det möjligt att bedriva verksamheten. 2006 ändrades lagen och sprutbyten blev tillåtna, men det dröjde till 2010 innan nästa verksamhet öppnade på Helsingborgs lasarett. I dag finns sprutbytesverksamhet i nästan alla regioner, oftast i anslutning till infektionsmottagningar och ibland till beroende- och primärvård.

– Verksamheten ansågs kontroversiell i början. Det har framförts många åsikter och förutfattade meningar, som att man skulle bidra till nyrekrytering eller upprätthålla missbruk. Det bästa sättet att försvara verksamheten är att visa det vetenskapliga underlaget och hur mycket evidens det faktiskt finns för att det fungerar, säger Marianne Alanko Blomé som är ansvarig läkare på Sprutbytet i Malmö.

En fast punkt där man alltid är välkommen

Sprutbytet vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har 600 deltagare och 8 000 besök per år. Medelåldern är cirka 40 år och ungefär 20-25 procent är kvinnor. På mottagningen tar man hand om akuta och kroniska infektioner, och arbetar även förebyggande med vaccination och information.

Deltagarna skriver in sig under sjukvårdssekretess och verksamheten rapporterar varken till polisen eller kontaktar beroendevården utan samtycke.

–Den här verksamheten räddar liv på både kort och lång sikt. Många har ingen annanstans att vända sig. Man går inte till vårdcentralen och har ofta svårt att använda digitala tjänster som 1177. Deltagarna kommer hit för att få hjälp att skydda sig själva men också för att få veta vad som händer i samhället. Det är en fast punkt där man alltid är välkommen, säger Pernilla Isendahl, projektkoordinator för sprututbytesprogrammen i Skåne.

Vaccinerat bort hepatit A och B

Under de här 35 åren har det skett många framsteg.
–Vi har byggt upp en gedigen vetenskaplig grund. Eftersom vi var så tidigt ute så har hiv-spridningen hållits nere. Hiv-förekomsten har legat stabilt lågt på runt en procent bland våra deltagare, jämfört med högre nivåer, runt åtta procent, i storstadsregionerna Stockholm och Köpenhamn, säger Marianne Alanko Blomé, och fortsätter:

–Vi har också lyckats vaccinera bort hepatit A och B. Och för hepatit C, som det inte går att vaccinera sig emot, finns numera effektiva mediciner som vi är glada att kunna erbjuda våra deltagare. Det finns nu en nationell elimineringsplan för hepatit C. Den ska implementeras regionalt och där kan Sprutbytet ha en viktig roll tillsammans med andra verksamheter som når målgruppen, säger Marianne Alanko Blomé.

Presentation av studier

Nu när det är dags för 35-årsjubileum är temat forskningens nytta för sprutbytets deltagare. Forskare kommer att presentera studier som gjorts vid Sprutbytet i Malmö.

–Deltagarna på sprutbytesmottagningen är mycket forskningsvänliga. De svarar gärna på frågor, ser vikten av studier och forskning på området och vill att andra ska få det bättre. Det är en svårnådd grupp på många andra sätt, men här är de generösa, ställer upp och månar om sina nätverk – de vill rädda både sina vänner och okända, säger Marianne Alanko Blomé.