Neurologi

Vi utför högspecialiserad utredning och vård av hjärnans och nervsystemets sjukdomar. De vanligaste diagnoser som vi behandlar är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och MS.

Vi kan också erbjuda vård för hundratalet ovanligare neurologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagning, dagvård och slutenvård.

För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp är det viktigt med specifika insatser från ett helt team - alla med specialkunskaper om neurologiska sjukdomar. Vi har multidisciplinära specialistteam för ALS, epilepsi, multipel skleros, neuromuskulära sjukdomar, rörelserubbningar, stroke samt tumörer.

Vi har tagit initiativ till en regional strokejour, som förbättrar den akuta strokevården i Skåne och övriga södra Sverige. Målet är att öka antalet patienter som får tillgång till akut trombolys, samt upptäcka fler fall som behöver avancerad behandling i form av trombektomi.

Vi är del av verksamhetsområdet neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik, som har cirka 800 anställda.

Forskning

Det pågår en mängd kliniska forskningsprojekt  inom bland annat stroke, Parkinsons, demens, epilepsi och inflammatoriska sjukdomar.

Vi ansvarar för Lund Stroke Register, som undersöker förekomsten av stroke i samhället, riskfaktorer, omhändertagande, samt faktorer som påverkar prognosen efter stroke. Målsättningen är att vår forskning ska leda till bättre förebyggande av stroke och bättre behandlingar för dem som fått stroke.

Tillsammans med Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt Parkinsonfonden driver vi även Svenska Parkinsonakademien, som verkar för interaktion mellan grundforskning och klinisk forskning för lovande unga forskare inom alla professioner.

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Vi tar emot studerande till sjuksköterska, läkare och flera andra professioner. Här får du praktisera i en verksamhet med stor bredd och balans mellan allmän neurologisk vård för vårt närområde och högspecialiserad vård för Södra sjukvårdsregionen. Vi har som målsättning att vara den ledande utbildningsinstitutionen i neurologi i södra Sverige.

För läkarstuderande ges huvudkursen i neurologi under den sjunde terminen. Studenterna deltar i föreläsningar samt i praktisk klinisk verksamhet på vårdavdelningar och mottagningar.

Som ST-läkare finns goda möjligheter att delta i kliniska och experimentella forskningsprojekt. Flera har en så kallad ST-ALF-tjänst med 50 procents tid för forskning.

Som sjuksköterskestudent hos oss får du delta i basal och klinisk omvårdnad, specifik omvårdnad för neurologiska diagnoser, medverka vid ronder och möjlighet att arbeta tvärprofessionellt.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi erbjuder dig att vara med att bedriva och förbättra vård och rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar och skador.
Nya medicinska behandlingar såväl operativt som läkemedelsmässigt förbättrar hälsotillståndet för våra patienter och vi arbetar på många sätt för skapa bästa möjliga nytta för patienterna.

Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Under din första tid hos oss får du introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter