Neurologi

Vi utför högspecialiserad utredning och vård av hjärnans och nervsystemets sjukdomar. De vanligaste diagnoser som vi behandlar är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och MS.

Vi kan också erbjuda vård för hundratalet ovanligare neurologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagning, dagvård och slutenvård.

För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp är det viktigt med specifika insatser från ett helt team - alla med specialkunskaper om neurologiska sjukdomar. Vi har multidisciplinära specialistteam för ALS, epilepsi, multipel skleros, neuromuskulära sjukdomar, rörelserubbningar, stroke samt tumörer.

Vi har tagit initiativ till en regional strokejour, som förbättrar den akuta strokevården i Skåne och övriga södra Sverige. Målet är att öka antalet patienter som får tillgång till akut trombolys, samt upptäcka fler fall som behöver avancerad behandling i form av trombektomi.

Vi är del av verksamhetsområdet neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik, som har cirka 800 anställda.

Utbildning

Vi tar emot studerande till sjuksköterska, läkare och flera andra professioner. Här får du praktisera i en verksamhet med stor bredd och balans mellan allmän neurologisk vård för vårt närområde och högspecialiserad vård för Södra sjukvårdsregionen. Vi har som målsättning att vara den ledande utbildningsinstitutionen i neurologi i södra Sverige.

För läkarstuderande ges huvudkursen i neurologi under den sjunde terminen. Studenterna deltar i föreläsningar samt i praktisk klinisk verksamhet på vårdavdelningar och mottagningar.

Som ST-läkare finns goda möjligheter att delta i kliniska och experimentella forskningsprojekt. Flera har en så kallad ST-ALF-tjänst med 50 procents tid för forskning.

Som sjuksköterskestudent hos oss får du delta i basal och klinisk omvårdnad, specifik omvårdnad för neurologiska diagnoser, medverka vid ronder och möjlighet att arbeta tvärprofessionellt.

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi erbjuder dig att vara med att bedriva och förbättra vård och rehabilitering för patienter med neurologiska sjukdomar och skador.
Nya medicinska behandlingar såväl operativt som läkemedelsmässigt förbättrar hälsotillståndet för våra patienter och vi arbetar på många sätt för skapa bästa möjliga nytta för patienterna.

Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Under din första tid hos oss får du introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Det pågår en mängd kliniska forskningsprojekt  inom bland annat stroke, Parkinsons, demens, epilepsi och inflammatoriska sjukdomar.

Vi ansvarar för Lund Stroke Register, som undersöker förekomsten av stroke i samhället, riskfaktorer, omhändertagande, samt faktorer som påverkar prognosen efter stroke. Målsättningen är att vår forskning ska leda till bättre förebyggande av stroke och bättre behandlingar för dem som fått stroke.

Vi driver även Svenska Parkinsonakademien, vars målsättning är att stimulera klinisk och translationell forskning kring Parkinsons sjukdom och relaterade sjukdomar vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Svenska Parkinsonakademien får ekonomiskt stöd från MultiPark vid Lunds universitet och Stiftelsen Olle Engkvist.

Svenska Parkinsonakademien

Forskning vid Sus

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.