Onkologi och strålningsfysik

Onkologi vårdar och behandlar patienter med olika cancersjukdomar medan strålningsfysik bland annat ansvarar för strålsäkerhet och medicinskteknisk säkerhet. Tillsammans med Lunds universitet bedriver vi högspecialiserad forskning med syfte att förbättra behandlingen av cancersjukdomar och vården av patienter med cancer.

Vi arbetar med utbildning av blivande undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och forskare.

På strålningsfysik arbetar vi med såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Detta inkluderar radioaktiva ämnen inom både diagnostik och terapi. Vi har dessutom ett regionövergripande ansvar för strålsäkerhet och medicinskteknisk säkerhet. Vi erbjuder expertis och service till alla berörda verksamheter i Region Skåne. 

Totalt arbetar cirka 900 personer inom verksamhetsområdet. Verksamhetschef är Silke Engelholm.

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet samt från utbildningen för fysioterapeuter.

Vi erbjuder och arbetar med internutbildning inom onkologi, strålningsfysik och onkologisk omvårdnad.

Jobba hos oss

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Vår forskning är framstående på en mängd områden. Forskningen fokuserar på att utveckla nya och förbättrade behandlingsmetoder inom såväl medicinsk onkologi som inom strålbehandling. Det bedrivs också forskning om hur man kan förebygga, behandla och/eller lindra symtom som är relaterade till cancersjukdomen eller cancerbehandlingen. En stor del av forskningen bedrivs tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.