Allt fler Malmöbor väljer BB Hemma

I takt med att covid-19-pandemin spridit sig har allt fler Malmöbor valt att få hembesök av BB Hemma.
Malmöbor som nyligen fött barn på Skånes universitetssjukhus i Malmö kan välja, om mamma och barnet mår bra, att få hembesök av barnmorskor istället för att besöka sjukhuset. Nya siffror visar att allt fler Malmöbor väljer att få besök av det mobila BB-teamet.

BB Hemma startade i februari 2019 som ett alternativ för nyförlösta i Malmö, där förlossningen varit normal och mamman och bebisen mår bra. I team om två – en barnmorska och en undersöka – cyklar BB Hemma hem till de nyblivna föräldrarna och barnen för efterkontroller och amningshjälp. Besök som annars skulle göras på sjukhuset.

Ökat under covid-19-pandemin

Under våren har BB Hemma sett en ökning av nyförlösta som väljer denna lösning. Vanligtvis gör BB Hemma i snitt 71 hemsök i månaden. Under mars, april och maj – samma tid som covid-19-pandemin bredde ut sig i Sverige – har hembesöken ökat till i snitt 94 i månaden.

– Vi ser en tydlig ökning från mars i år med framför allt en ökning av antalet förstagångsföräldrar som väljer BB hemma. Eftersom det på grund av smittorisken finns besöksrestriktioner på BB-avdelningarna, kan BB Hemma vara ett bra alternativ om man vill vara med en närstående tidigt efter förlossningen, säger Pernilla Döj, barnmorska på BB Hemma.

Hittar nya lösningar

Men även hembesöken har i vissa fall påverkats av covid-19, berättar hon. Vid några tillfällen har en familjemedlem visat förkylningssymtom, och då har BB Hemma-teamet hittat andra lösningar för hur hembesöket ändå ska kunna ske.

– I något fall har vi gjort besöket i skyddsutrustning. Vid ett annat tillfälle träffade vi familjen utomhus. Vi hittar speciallösningar för varje fall, så att det ska bli så bra som möjligt för både familjen och för oss.

Fakta: BB Hemma

  • BB Hemma besöker nyförlösta i Malmö som haft en normal förlossning, och där både mamman och barnet mår bra. Barnet och mamman får samma vård i hemmet som de annars skulle fått på sjukhuset.

  • Ett team på en barnmorska och en undersköterska gör två hembesök, och fler vid behov. Bland annat undersöks barnet för gulsot, och ett så kallat PKU-prov tas.

  • Teamet berättar om vikten att ha bebisen hud mot hud, samt ger amningshjälp och/eller stöttning om bebisen matas med mjölkersättning.