Miljoner till kvinnosjukvården – forskning ska minska dödföddhet

Skånes universitetssjukhus har fått ett forskningsanslag på 20 miljoner av Vetenskapsrådet för att delta i en stor internationell studie som ska minska antalet dödfödda barn. Syftet är att ta reda på mer om tillväxthämning hos fostret – den enskilt största anledningen till att barn dör före födseln.

–  Jag är väldigt glad över att vi får möjlighet att vara med i forskningsprojektet. Resultatet kommer bidra till att minska antalet dödfödda barn, säger Jana Brodszki, överläkare inom kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för den svenska delen av studien.  

Saknas riktlinjer 

Den största enskilda komplikationen som leder till dödföddhet är tillväxthämning hos fostret. Upp till fyrtio procent av de omkring 400 barn i Sverige som varje år dör i magen beror på att de växer dåligt under graviditeten. Samtidigt saknas det tydliga nationella och internationella riktlinjer för hur dessa fall ska hanterasIngen vet om det är bäst för barnet att fortsätta växa i mammans mage under övervakning, eller att sätta igång en förlossning. Syftet med studien är därför att kartlägga när det är bäst att förlösa barn som växer dåligt i den senare delen av graviditeten. 

– När studien är klar vet vi mer om när det är bäst för de här barnen att födas. 

Kontrolleras med dopplerultraljud 

I studien ska barn med tillväxthämning i den sista tredjedelen av graviditeten följas upp noggrant. Bland annat kommer blodflödet navelsträngen och hjärnan kontrolleras med jämna mellanrum. Undersökningen görs med så kallad dopplerultraljud, en teknik som utvecklats på Skånes universitetssjukhus sedan 1970-talet då sjukhuset var en av de första i världen att använda metoden i övervakningen av gravida. Idag är Skånes universitetssjukhus ledande i Sverige och en av de främsta i världen inom området.  

–  Vi har utvecklat metoden under många år och nu använder vi dopplerultraljud för att övervaka högriskgraviditeterberättar Ann Thuringbiomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus.  

Lottas i två grupper 

Undersökningen omfattar barn med misstänkt tillväxthämning mellan graviditetsveckorna 32-36Det är helt frivilligt att delta i studien. De mammor vars barn är mindre än förväntat och som väljer att delta i studien, övervakas noggrant. Om blodflöden fostrets hjärna avviker från det normala, kommer mammorna att lottas i två grupper. I den ena gruppen sätts förlossningen igång inom två dagar och i den andra gruppen fortsätter barnet att övervakas i mammans mage.