Stamcellstransplantation vid systemisk skleros

Socialstyrelsen har tilldelat Skånes universitetssjukhus uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård inom stamcellstransplantation vid systemisk skleros.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna. I Sverige är åtminstone 2 000 patienter drabbade och varje år insjuknar upp till 200 personer i sjukdomen. Personer med svår systemisk skleros kan behandlas med autolog stamcellstransplantation. Det innebär att patientens egna stamceller tas ut ur blodet och renas och sedan återinförs. Årligen behandlar Skånes universitetssjukhus ett hundratal patienter med olika diagnoser med autolog stamcellstransplantation.

Systemisk skleros är en systemisk sjukdom. Vid Skånes universitetssjukhus finns därför ett väl utvecklat samarbete med andra medicinska specialiteter. Både forskning om och vård av patienter med systemisk skleros bedrivs i samarbete med andra sjukhus, universitet liksom patientföreningen Riksföreningen för systemisk skleros. Skånes universitetssjukhus är en nationell resurs i bedömning och behandling av patienter med systemisk skleros.  

Bedömningen av om en enskild patient med systemisk skleros kan bli aktuell för en stamcellstransplantation ska enligt Socialstyrelsens beslut enbart ske på två platser i landet, där Skånes universitetssjukhus är den ena.

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från ett annat sjukhus. Du som har en särskilt allvarlig sjukdom har enligt patientlagen alltid rätt att söka vård även utanför din hemregion för att få en annan läkares bedömning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.