Stamcellstransplantation vid systemisk skleros

Socialstyrelsen har tilldelat Skånes universitetssjukhus uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård inom stamcellstransplantation vid systemisk skleros.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna. Personer med svår systemisk skleros kan behandlas med autolog stamcellstransplantation. Det innebär att patientens egna stamceller tas ut ur blodet och renas och sedan återinförs. I Sverige har troligen minst 2 000 systemisk skleros och varje år insjuknar cirka 100 personer i sjukdomen.

Årligen behandlar Skånes universitetssjukhus ett hundratal patienter med olika diagnoser med autolog stamcellstransplantation. Här finns en väl utvecklad forskningsverksamhet inom diagnostik och behandlingsalternativ för patienter med systemisk skleros och andra autoimmuna sjukdomar. Bland annat bedrivs en av världens mest omfattande långtidsstudier på patienter med systemisk skleros.

Sjukdomens sammansatta karaktär innebär att det finns ett väl utvecklat samarbete med andra medicinska specialiteter. Både forskning om och vård av patienter med systemisk skleros bedrivs i samarbete med andra sjukhus, universitet och patientföreningar i hela landet. Det här bidrar till att Skånes universitetssjukhus är en nationell resurs i bedömning och behandling av patienter med systemisk skleros.  

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från ett annat sjukhus. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.