Skånes universitetssjukhus blir nationellt centrum för avancerad endometrioskirurgi

Skånes universitetssjukhus har flera års erfarenhet av att behandla komplicerad endometrios.
Från och med den 1 januari 2021 kommer Skånes universitetssjukhus att vara ett av fyra sjukhus i landet som bedriver högspecialiserad vård vid endometrios. Endometrios drabbar cirka tio procent av alla som har mens och sjukdomen kan både vara mycket smärtsam och göra det svårare att bli gravid.

Endometrios kan inte botas men många blir hjälpta av smärtlindring och hormonell behandling. Men för cirka 250 patienter om året krävs avancerad kirurgi och det är den vården som från och med den 1 januari ska ges vid de fyra utsedda sjukhusen.

– Vi är naturligtvis glada att kunna bidra till att förbättra endometriosvården i Sverige. På Skånes universitetssjukhus har vi flera års erfarenhet av att behandla komplicerad endometrios, och vi har alla de kompetenser och den teknik som krävs för att ge högspecialiserad vård under ett och samma tak, säger Said Makari, överläkare inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Socialstyrelsen utser

Det är Socialstyrelsen som utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (tidigare kallat rikssjukvård) i offentlig regi. Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Patienter som är i behov av avancerad kirurgi vid endometrios kommer framöver att få remiss till något av de fyra sjukhus som utsetts till center för den högspecialiserade vården. Utöver Skånes universitetssjukhus är det Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset som fått uppdraget.

– Vi tar redan idag emot patienter från hela Södra sjukvårdsregionen, nu är vi redo att hjälpa patienter från fler delar av landet. Den som behöver söka vård för endometrios ska först kontakta en vårdcentral eller lokal mottagning, det finns olika typer av behandlingar som hjälper de flesta. Avancerad kirurgi är aktuellt först när andra behandlingsmetoder är uttömda, och då är det vårdgivaren som skickar remiss till oss, säger Said Makari.

Nationell högspecialiserad vård på Skånes universitetssjukhus
Skånes universitetssjukhus har sedan tidigare fem områden inom ramen för nationell högspecialiserad vård:

• Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
• Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel - Guch
• Hjärttransplantation
• Lungtransplantation
• Kirurgi på barn och ungdomar: diafragmabråck, missbildningar på matstrupen samt anorektala och urogenitala missbildningar

Mer om endometrios (1177.se)