Sprutbytet minskar smittspridning bland missbrukare

Nya, rena sprutor till missbrukare minskar risken för smittspridning och inte en enda sprutmissbrukare har smittats av HIV i Skåne under 2000-talet.

Sprutbytet finns i både Lund och Malmö och förutom att tillhandahålla rena sprutor, pumpar och kanyler ger man också stöd till personer som vill ta sig ur ett missbruk.

Skåne var först med sprutbyte för 30 år sedan

Den 24 november 1986, för 30 år sedan, delades den första sprutan ut till en drogmissbrukare på infektionskliniken i Lund. Därmed hade Sveriges första sprutbytesverksamhet startat. Året därpå öppnade verksamheten i Malmö.

Sprutbytet startade med anledning av den då nyupptäckta HIV-epidemin som spreds bland missbrukare som injicerade.

Världshälsoorganisationen WHO gick ut med uppmaningar till länder att förse drogmissbrukare med rena sprutor för att minska spridningen. Det var till följd av denna uppmaning och spridningen av HIV som infektionskliniken i Lund startade sprutbytesverksamhet tillsammans med den lokala narkomanvården.

Sedan år 2000 har ingen injektionsmissbrukare smittats av HIV i Skåne och studier visar att områden där det finns sprutbytesverksamhet har mindre smittspridning bland drogmissbrukare.

Här hittar du sprutbytet i Lund och Malmö

Infektionsmottagningen på Klinikgatan 3, Lund 

 Jan Waldenströmsgata 54, Malmö

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter